WinBank calculator

Parent Previous Next

In WinBank is een eenvoudige Calculator verwerkt. U kunt hem vanuit bijna alle schermen oproepen met de sneltoets <F6> of via de Calculator opdracht op de Tools-Tab. Het grote voordeel van deze calculator is dat de gehele berekening zichtbaar blijft en dat u eerder ingevoerde getallen kunt wijzigen. Daarnaast kunt u snel bedragen/getallen vanuit WinBank tabellen of buttons naar de calculator overbrengen door met <CTRL><Linker Muistoets> op een cel in een tabel of op een button op het werkblad te klikken.


Berekeningen kunnen worden ingevoerd met de standaard toetsen op het numerieke deel van toetsenbord. De speciale functies en alternatieve toetsen zijn te zien in de figuur hieronder. Natuurlijk kunt u alle functies ook bereiken met de muis. Verkeerd ingevoerde nummers kunt u verwijderen met de <Backspace> toets. Met de graphic button kunt u het resultaat van de berekening naar het klembord (clipboard) kopiëren of direct naar een WinBank bedrag invoerveld.Met de pijltjes toetsen ↑↓ kunt u door de berekening lopen en getallen wijzigen. Met de <Del> en <Ins> toetsen kunt regels respectievelijk verwijderen en toevoegen.


In de calculator zit ook een herhaal functie. Als u meerdere keren achter elkaar op = (of Enter) drukt wordt de laatste berekening elke keer herhaald.


Met de M en M functies kunt u getallen in het geheugen opslaan en oproepen. M+ telt het huidige getal op bij het getal in het geheugen, M- trekt het er van af. M0 zet het geheugen op 0. De inhoud van het geheugen wordt weergegeven in het mem (memory) veld.


De functie voert de waarde van een euro in. Met de ƒ wordt een waarde in euro's omgezet in guldens en met de ƒ functie een waarde in guldens in euro's.


Via de Opties functie kunt u de berekening uitprinten of exporteren naar het clipboard. Verder kunt u de calculator vast zetten op een vast aantal decimalen (berekeningen worden intern nog steeds met dezelfde nauwkeurigheid uitgevoerd, alleen de weergave gaat in het opgegeven aantal decimalen). Ook kunt u platte buttons inschakelen en de waarde van de euro veranderen.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website