WinBank Bronnen-Boom

Parent Previous Next

Naast de drop-down box van de Bron-Kiezer ziet u altijd de button van de Bronnen-Boom: graphic De Bronnen-Boom is een boom weergave van de structuur in uw WinBank boekhouding. De bronnen zijn verdeeld over 3 hoofdvertakkingen: Bronnen algemeen, Beleggingsfondsbronnen en Groepbronnen. Bronnen kunnen in meerdere takken tegelijk voor komen. Als u een bron selecteert in 1 vertakking wordt deze gelijk geselecteerd is alle andere takken.


Er zijn 2 soorten bomen. In de boom waarin u maar 1 bron tegelijk kan selecteren, ziet u alleen selectievakjes voor de bronnen. Dit is de meest voorkomende boom. In de boom waarin u meerdere bronnen kunt selecteren ziet u ook selectievakjes voor de takken (zoals hieronder). Als u zo'n tak aanvinkt, worden alle bronnen in die tak geselecteerd (zoals hieronder bij auto). Vinkt u zo'n vakje uit, dan worden alle bronnen gedeselecteerd. Zijn er 1 of meer bronnen in een tak geselecteerd, maar niet allemaal, dan wordt in het selectievakje een blauw vierkantje weergegeven (zoals hieronder bij bankrekeningen).


Ook in de Bron-Boom werken de Bron sneltoetsen <1> t/m <9>. De bronnen en takken zijn altijd op alfabet gesorteerd. De spatiebalk schakelt de selectie aan en uit. Met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag kunt u door de Boomstructuur lopen. Met de pijltjestoetsen links en rechts kunt u ook vertakkingen openen en sluiten


graphic


Hieronder de indeling van de boom. Let op niet alle takken komen voor in alle boekhoudingen. Heeft u geen beleggingsfondsen, dan wordt deze tak niet getoond. Ook is het in sommige gevallen niet toegestaan om bepaalde bronnen te selecteren. Deze worden dan ook niet getoond. Hierbij gaat het meestal om beleggingsfondsbronnen.

  

Beleggingsfondsen

 

Beleggingsfondsbronnen

De hoofdbronnen van alle beleggingsfondsen

Dividendsbronnen

De dividendbronnen van alle beleggingsfondsen

Koerscorrectiebronnen

De koerscorrectiebronnen van alle beleggingsfondsen

KostBronnen

De kostbronnen van alle beleggingsfondsen

Bronnen

 

Alle bronnen

Tak met daarin alle bronnen in uw boekhouding (dus gelijk aan de Bron-Kiezer lijst)

Bankrekeningen

Alle bronnen met als brontype bankrekening

Favorieten

Alle bronnen die een sneltoets toegewezen hebben gekregen

Inkomsten bronnen

Alle bronnen met als brontype variabele en vaste inkomsten

Leningen

Alle bronnen met als brontype lening

Overige bronnen

Alle bronnen zonder brontype of met als brontype variabel

Uitgaven bronnen

Alle bronnen met als brontype variabele en vaste uitgaven

Vermogen bronnen

Alle bronnen met als brontype vermogen

Groepen

Groepnaam

Alle bronnen in de groepHulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website