Bronnen en groepen wijzigen

Parent Previous Next

Na het aanmaken van uw basisboekhouding met de Wizard, of na het aanmaken van een lege boekhouding kunt u de indeling aanpassen naar uw eigen inzicht. Hiervoor kunt u nieuwe bronnen en groepen aanmaken en/of de bronnen herverdelen over de verschillende groepen. Dit kunt u doen met de Wijzigen opdracht uit de Bronnen-Tab of Groepen-Tab op het Hoofdscherm.


Kies in de drop-down box bovenin het scherm de te wijzigen bron of groep. Of kies voor nieuw als u een nieuwe bron of groep wilt aanmaken.


graphic


Wilt u een bron in een andere groep plaatsen, kies dan onder "Weergeven als" voor "Onderdeel van Hoofdgroep" en kies de groep waarin u de bron wilt weergeven. U kunt er hier ook voor kiezen om een bron als losse button weer te geven.


U kunt de verdeling van de bronnen over de groepen ook veranderen in het Groepen scherm. Zoek de te wijzigen groep op in de drop-down box bovenin het scherm. In de "Bronnen selecteren" lijst kunt u nu uitkiezen welke bronnen u in deze groep wilt weergeven.


graphic


Er is ook een snellere manier om de Wijzig Bronnen of Groepen schermen te openen voor bepaalde bron of groep. Klik hiervoor met de <Rechter Muistoets> op de te wijzigen bron of groep-button op het werkblad van Hoofdscherm. Er verschijnt nu een Popup menu. Kies voor Bron wijzigen of Groep wijzigen en het desbetreffende scherm wordt geopend met de juiste bron of groep reeds geselecteerd.


VervolgHulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website