Groep editor

Bronnen en groepen ›› Groepen ››
Parent Previous Next

Het bijhouden van de groepsamenstellingen kan soms zeer bewerkelijk zijn. Zeker als u meerdere boekjaren hebt en de groepsamenstelling in alle boekjaren wilt aanpassen. Dit kunt u het beste doen met de Groep Editor, welke u op de Groepen-Tab van het Hoofdscherm vindt.


Na het selecteren van een groep in de drop-down-box wordt de tabel ingevuld met kleurcoderingen (zie hieronder). Een rood vlak betekent dat de bron in dat jaar niet actief is. Een grijs vlak betekent dat de bron wel actief is in dat jaar, maar geen onderdeel van de groep is. Een groen vlak betekent dat de bron wel onderdeel is van de geselecteerde groep in dat jaar. Als een jaartal tussen haakjes staat betekent dat, dat de groep in dat jaar nog niet actief is. U kunt echter gewoon bronnen toevoegen aan de groep in dat jaar. U wordt dan gevraagd of u de groep wilt activeren in dat jaar. Als u een bron wilt toevoegen aan een groep in meerdere boekjaren, selecteer dan de grijze cellen met de muis (ze worden nu wit) en klik op de "Toevoegen aan groep" button. Bronnen verwijderen gaat op dezelfde manier. Echter nu moet u de groene cellen selecteren en op de "Verwijder uit groep" button klikken. Als u bronnen uit een hoofdgroep verwijdert, dan worden ze links bovenin het werkblad van het desbetreffende boekjaar geplaatst.Met de Beleggingsfonds-bronnen opties kunt u de weergave van beleggingsfondsbronnen in de tabel in- of uitschakelen. Dit kan de lengte van de lijst aanzienlijk verkorten als u veel beleggingsfondsen hebt. Met de "Geheel verwijderen" button kunt u een groep uit uw gehele boekhouding verwijderen, LET OP dit is onomkeerbaar!


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website