QIF formaat

Parent Previous Next

Er zijn verschillende boekhoudprogramma's die overschrijvingen kunnen exporteren naar het QIF formaat. MS money is daar een van.


Het datum formaat in de verschillende QIF bestanden is niet altijd hetzelfde. Daarom kunt u in het Overschrijvingen Importeren scherm op de Instellingen-Tab het datum formaat opgeven. Geef hier de volgorde van Jaar (Y), Maand (M) en Dag (D) op als een string van 3 karakters. V.B. MS Money QIF: MDY.


Het formaat ziet er als volgt uit, met daarachter de interpretatie van WinBank


!Type:Bank

D12-03-10

T4,706.57

CX

POpening Balance

L[ING Bank]                                          Rekening

^

D12-03-10                                            Datum overschrijving

MShell Amsterdam Pas 004                   Omschrijving

T-525.00                                               Bedrag

N106

PShell                                                  Relatie

LAuto:Brandstof                                    Brandstof = Naarbron

^                                                           Volgende overschrijving

D12-03-10                                            Datum overschrijving

MPiet de Boer                                       Omschrijving

T-525.00                                               Bedrag

N106

PP. de Boer                                          Relatie

L[ABN AMRO Bank]                              Tegenrekening


Omdat een QIF bestand geen rekeningnummers bevat probeert WinBank op een andere manier de rekening en tegenrekening te vinden.


WinBank neemt aan dat de overschrijving met POpening Balance de bankrekening bevat in de regel L[...]. In het geval hierboven is dat dus de ING Bank. WinBank zoekt vervolgens een bron met de naam ING Bank en gebruikt het rekeningnummer van deze bron als rekeningnummer.


In de overige overschrijvingen neemt WinBank aan dat de regel L[...] de tegenrekening bevat. Weer zal WinBank naar een bron zoeken met die  naam. In het geval hierboven naar de ABN AMRO Bank.


Wordt de L niet gevolgd door een [, dan neemt WinBank aan dat hier een categorie:subcategorie volgt. WinBank zoekt vervolgens naar een bron met als naam de subcategorie. In het geval hierboven dus Brandstof.


Gaat u dus een QIF bestand importeren, zorg dan voor het volgende


Maak bankrekening bronnen aan met dezelfde namen als de account in het QIF bestand/het andere boekhoudprogramma. En gebruik in WinBank als bronnamen de namen van de subcategorieën in het QIF bestand/andere boekhoudprogramma.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website