Direct importeren

Parent Previous Next

U kunt WinBank ook koppelen aan een extensie. Zo kunt u WinBank b.v. koppelen aan de .TAB extensie. Zodra u in de Windows verkenner op een .TAB bestand dubbelklikt zal WinBank geopend worden en zal WinBank het .TAB bestand importeren. Dit wordt Direct importeren genoemd.  U kunt deze functie instellen op de Instellingen-Tab van het Overschrijvingen importeren scherm.


Hiervoor moet WinBank weten welk formaat het kan verwachten. Selecteer daarom bij Standaard importeerformaat het juiste importeerformaat.


U kunt nu, als u uw export bestand download vanaf de internet bankieren website, kiezen voor openen met.... (open with...) Hier kunt u nu WinBank selecteren (de eerste keer moet u de WinBank.exe zelf opzoeken). U hoeft het export bestand nu dus niet meer eerst op te slaan! Door WinBank te koppelen met de extensie van het export-bestand (b.v. TXT, CSV, ASC of TAB) zal WinBank als standaard programma voorgesteld worden. Activeer hiervoor "Koppelen aan extensie" en geef hier de extensie op van het export/import bestand. Waarschuwing! Dit betekent dat WinBank altijd opgestart zal worden als u een bestand met de opgegeven extensie wilt openen. Dit kan handig zijn, maar ook zeer lastig (b.v. in het geval van txt bestanden), bedenk dus goed of u dit wel wilt. WinBank moet ook weten in welke boekhouding u de overschrijvingen wilt importeren. Standaard kiest WinBank hiervoor het laatst geopende bestand, u kunt echter ook een standaard boekhouding opgeven. Dit is beter als u met meerdere boekhoudingen werkt. 


Opmerking: Wilt u de koppeling van WinBank aan de extensie ongedaan maken ga dan als volgt te werk:  


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website