Relaties versus Bron

Relaties ››
Parent Previous Next

Het Relatie versus Bron overzicht vindt u op de Relaties-Tab van het Hoofdscherm. Dit overzicht laat de totalen zien van alle overschrijvingen die gemarkeerd zijn met een specifieke relatie.


Welke gegevens weergegeven worden in dit overzicht is afhankelijk van de Brontype/Geldbron modus.


In de Geldbron modus wordt met "Totalen per Relatie" de verdeling per relatie over de verschillende bronnen getoond. In het voorbeeld hieronder ziet u dat er voor de relatie "Belastingdienst", overschrijvingen bestaan van of naar 4 verschillende bronnen.


Een overschrijvingen van "Betaalrekening" naar "Wegenbelasting" ter waarde van € 447.88 zorgt ervoor dat het VanBron saldo van "Betaalrekening" en het NaarBron saldo van "Wegenbelasting" met €447.88 verhoogd wordt. Het totaal van de kolom VanBron is dus altijd gelijk aan die van de NaarBron. Het totaal van de kolom saldo is altijd 0.
Als u "Totalen per Bron" kiest dan wordt de verdeling per bron over de verschillende relaties getoond. Hieronder ziet u b.v. de totalen van de bron Boodschappen per (supermarkt)relatie.In de Brontype modus worden vergelijkbare overzichten getoond, maar in dit geval worden werkelijke inkomsten en uitgaven weergegeven. Zoals gewoonlijk in de brontype modus zijn dit inkomsten en uitgaven t.o.v van uw vermogen. In het geval van een overschrijving tussen 2 bankrekeningen wordt het bedrag weergegeven in zowel de inkomsten als uitgaven kolom en is het saldo 0. In de brontype modus wordt ook een totaal inkomsten, uitgaven en saldo rij weergegeven


Met de "Overschrijvingen" optie op de Opties-Tab opent u een selectie die alle overschrijvingen toont van of naar de bron en die gemarkeerd is met de relatie. In het voorbeeld hierboven krijgt u dus alle overschrijvingen van of naar de bron "Boodschappen" die gemarkeerd zijn met de relatie "C1000"  


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website