Sparen en lenen

Parent Previous Next

De sparen en lenen overzichten vindt u op de Beleggen, sparen en budgetten-Tab van het Hoofdscherm Vervolgens moet u de Sparen-Tab kiezen om te berekenen hoeveel geld u kunt sparen in een bepaalde tijd of de Lenen-Tab om bijvoorbeeld te berekenen hoeveel geld u kunt lenen.  Ziet u geen Beleggen, Sparen en Budgetten-Tab, activeer hem dan in de Instellingen-Tab van het Hoofdscherm.


Op de Lenen-Tab kunt u het te lenen bedrag, de maandelijkse lasten, de jaarrente of de looptijd berekenen. Het veld dat u wilt berekenen moet u met de radiobutton selecteren. De overige velden moet u invullen. Ook moet u de frequentie van de rente afschrijvingen opgeven, meestal is dit per maand (dus 1). Daarnaast moet u het type lening opgeven:


Na het invullen van alle gegevens moet u op "Bereken" button klikken en dan wordt de lening doorgerekend. Na de berekening worden de resultaten in de tabel weergegeven met de kosten per renteperiode en onderaan de totalen. Daarnaast ziet u een grafiek met het verloop van de kosten.


Door "Hypotheek" aan te vinken kunt u ook simpele hypotheekberekeningen doen. Voor deze berekeningen moet u uw percentage loonbelasting opgeven en de eigenwoningforfait. Volgens de belastingregels uit 2017 mag u de hypotheekrente die u betaald heeft aftrekken van de belastingen. U mag echter niet het volledige bedrag aftrekken, want daar moet eerst het eigenwoningforfait vanaf getrokken worden. In 2017 was de eigenwoningforfait 0.75% van de WOZ waarde Voor huizen tussen €75000 en €1000000). Dus als u in een jaar EUR 10000 rente heeft betaald en de eigenwoningforfait is EUR 2000 en de loonbelasting is 42% dan krijgt u (10000-2000) * 0.42 = EUR 3360 van de belasting terug. De lasten na belastingaftrek worden weergegeven in de kolom Netto Lasten.


Opmerking: Dit is een simpele hypotheekberekening. De resultaten zijn dus slechts een indicatie van de bedragen die u per maand moet betalen. Bijna altijd rekent de bank kosten voor een hypotheek en moet u ook nog levensverzekeringspremies betalen. Voor definitieve berekeningen moet u contact opnemen met uw bank of een hypotheekadviseur.Het Sparen-scherm werkt hetzelfde als het Lenen-scherm. U moet alle gegevens invullen en kunt er 1 laten berekenen. U kunt nu berekenen hoeveel u in een bepaald aantal jaren met een bepaalde rente bijeen kunt sparen.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website