Formules

Rapporten ››
Parent Previous Next

Een formule in een WinBank rapport moet altijd met een '=' teken beginnen. Hierdoor weet WinBank dat er een formule volgt.


De simpelste formule is =1+1


Naast optellen (+) ondersteunt WinBank aftrekken (-), vermenigvuldigen (*) en delen (/).


In een formule kunt u ook naar de inhoud van een andere cel verwijzen. Een voorbeeld hiervan is =A1+B1/10


TIP: Bent u een formule aan het intikken en u wilt naar een cel verwijzen klik dan met <CTRL Linker muistoets> op de cel waar naartoe u de verwijzing wilt invoegen


Het gebruik van (geneste) haakjes is toegestaan. Een voorbeeld hiervan is =(A1+(B2/2))/12


Bij het kopieren van cellen of bij het invoegen van rijen of kolommen worden de verwijzingen in cellen aangepast zodat ze relatief naar dezelfde cel blijven verwijzen. Wilt u dit voorkomen plaats dan een '$' teken voor de kolom verwijzing om de kolom vast te zetten of een '$' teken voor de rij verwijzing om de rij vast te zetten. Dus met $A1 staat de kolom A vast, met A$1 staat rij 1 vast en met $A$1 staan zowel de kolom A en rij 1 vast. De '$' tekens hebben geen effect op de berekeningen.


In de volgende paragrafen worden meer complexe functies beschreven die u ook in uw formules kunt gebruiken.


TIP: In de rapportendirectory staat een rapport genaamd "FunctieVoorbeelden.WRP". Hierin worden alle functies die WinBank ondersteunt gebruikt.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website