Rapporten

Previous Next

Met WinBank rapporten kunt u uw eigen overzichten maken. De rapporten zien er uit en werken als een soort spreadsheet. Over de werking van het rapportenvenster leest u meer in Werken met rapporten. U vind de Rapporten opdracht in de Boekhouding-Tab van het Hoofdscherm of via <CTRL ALT P>


Het rapportenvenster staat vrijwel los van WinBank. U kunt een rapport openen en ondertussen met WinBank doorwerken. Zodra het rapportenvenster weer actief wordt, worden de gegevens in het rapport ververst. Het rapport verschijnt ook apart op de Windows Taakbalk/Taskbar, ook na minimaliseren. U kunt een rapport altijd weer naar voren halen door op de Rapport button te klikken in de Ribbon van het hoofdscherm of door op de WinBank rapport button te klikken in de Windows taakbalk/taskbar.


Na het succesvol openen van een rapport wordt een backup gemaakt met de naam Rapportnaam_Backup.WRP. Deze kunt u openen indien er iets mis is gegaan.


In een rapport kunt u tekst en getallen plaatsen. Maar u kunt ook formules gebruiken om berekeningen uit te voeren. In een formule kunt u meerdere functies tegelijk gebruiken. Naast de standaard functies die u in een spreadsheet verwacht zoals optellen, aftrekken etc. zijn er ook functies om de som of een gemiddelde van een reeks cellen te berekenen. Er zijn speciale functies die de allerlei gegevens uit uw boekhouding kunnen halen. Deze worden in de paragraaf Speciale Functies besproken. Om uw rapporten duidelijker te maken kunt u de gegevens ook weergeven in grafieken, die in uw rapport geplakt kunnen worden.


Opmerking: De rapporten werken altijd met de Groep en bronsaldo's volgens de Geldbronnen modus werking. Ook als de brontype-modus ingeschakeld is


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website