Werken met rapporten

Rapporten ››
Parent Previous Next

WinBank rapporten bestaan uit losse bestanden. Ze worden opgeslagen in de rapporten directory. Een rapport kunt u dus in combinatie met meerdere boekhoudingen gebruiken.


Op de Bestand-Tab van het rapporten scherm kunt u rapporten openen, opslaan, afdrukken en met een wachtwoord beveiligen. Als het wachtwoord gelijk is aan het wachtwoord van de geopende boekhouding, dan zal WinBank niet om een wachtwoord vragen. In de Favorieten-groep kunt u lijst van maximaal 25 rapporten opslaan. Om een rapport aan de lijst toe te voegen kiest u "Huidig rapport toevoegen". Om een rapport te verwijderen kiest u "Huidig rapport uit favorietenlijst verwijderen". Bestaat een rapport niet meer, maar staat deze nog wel in de favorietenlijst, klik dan op het rapport in de favorietenlijst. WinBank ziet dan dat het rapport niet meer bestaat en biedt aan om hem te verwijderen uit de lijst


Boven in het rapportenvenster bevindt zich de Ribbon. Daaronder bevindt zich de invoerbalk voor het invoeren of wijzigen van de celinhoud (tekst, getallen of formules). Daaronder bevindt zich het werkblad met maximaal 26 kolommen (A t/m Z) en maximaal 500 rijen (standaard is 50 rijen).


Om gegevens in een rapport in te voeren klikt u op de cel in het werkblad waarvan u de celinhoud wilt veranderen. Vervolgens gaat u naar de invoerbalk en wijzigt daar de celinhoud. Ben u klaar, druk dan op <ENTER>, de [V] button of klik op een nieuwe cel in het werkblad. Wilt u de wijziging annuleren, klik dan op de [X] button in de invoerbalk of druk op <ESC>.


U kunt rijen en kolommen tussenvoegen of verwijderen. De verwijder kolom of rij button verwijdert alle geselecteerde kolommen of rijen. LET OP dit is onomkeerbaar. Er is (nog) geen UNDO functie. De rij of kolom invoegfunctie voegt evenveel rijen of kolommen in als dat er rijen of kolommen geselecteerd zijn. Heeft u een gebied van 3 rijen hoog geselecteerd. Dan worden er 3 rijen ingevoegd. Alle gegevens onder het geselecteerde gebied worden 3 rijen naar beneden verschoven. WinBank zal een waarschuwingen geven als door het invoegen van rijen of kolommen gegevens buiten het werkblad dreigen te vallen. Bij het invoegen of verwijderen van rijen of kolommen zal WinBank de verwijzingen in de formules zo logisch mogelijk proberen aan te passen zodat ze naar dezelfde cellen blijven verwijzen. Een verwijzing in een WinBank rapport is een verwijzing naar een andere cel. Een verwijzing bestaat uit de kolomletter direct gevolgd door het rij-nummer. Dus kolom B (2e kolom) en rij 23 geeft als verwijzing: B23. Verwijzingen worden gebruikt in rapport formules


Om de weergave van een of meerdere cellen te veranderen selecteert u eerst het gebied van cellen dat u wilt wijzigingen. Vervolgens klikt u op de button voor de gewenste functie op de Bewerken-Tab van de Ribbon. Zo kan de inhoud van de cellen weergegeven worden als tekst, een getal, een bedrag met valuta teken of een datum. U kunt de inhoud van een cel links, gecentreerd of rechts uitlijnen. U heeft de keuze uit 3 fonts en 4 achtergrondkleuren, deze zijn in te stellen de Formaat groep van de Bewerken-Tab. Ook kunt u dunne of dikke lijn om cellen op de celranden weergeven om tabellen te creëren.

Past de tekst niet in een cel, dan kunt u verschillende cellen samenvoegen met de graphic button.
Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website