Rapporten Ribbon

Rapporten ››
Parent Previous Next


Via de Bewerken-Tab van de Ribbon kunt u het formaat  en de stijl van de cellen bewerken. Met de opdrachten in de "Klembord" groep kunt u de geselecteerde cellen kopiëren, knippen, plakken en verwijderen (functies ook beschikbaar via de Rechter Muistoets). Er zijn 4 plakken functies. Alles, alleen formules, alleen formattering en alleen waarden plakken. De te kopiëren/verplaatsen cellen worden geel gekleurd. Bij het plakken van de gegevens zal WinBank de verwijzingen zo intelligent mogelijk aanpassen (vergelijkbaar met Excel/Open Office Calc). Het is ook mogelijk om geknipte of gekopieerde gegevens te plakken in andere applicaties dan WinBank. En andersom kunt u gegevens gekopieerd uit een spreadsheet plakken in een WinBank rapport. Ook gegevens gekopieerd uit andere WinBank overzichten kunnen in een WinBank rapport geplakt worden. De enige voorwaarde is dat het alleen tekst en getallen zijn.


In de "Formaat" groep de volgende eigenschappen aanpassen (van links naar rechts)


Lijnen:


Kolommen en rijen:De Tools-TabGrafieken:


Aantal rijen en kolommen:


Lijsten


Opties


De Zoeken-TabOp de Zoeken-tab kunt u naar tekst, waarden of datums zoeken. Tekst wordt in de resultaten en de formules gezocht. Waarden en datums alleen in de resultaten. U kunt alle cellen laten markeren die aan de zoekopdracht voldoen. U kunt naar de volgende cel die aan de zoekopdracht voldoet springen door de Volgende zoeken functie te gebruiken. Met de zoeken en vervangen functie kunt u tekst in formules vervangen. LET OP, alle tekst wordt vervangen, dus ook als die resulteert in corrupte formules. U wordt aangeraden om de optie "Per vervanging bevestigen" aan te laten staan, zodat het per ongeluk vervangen van onverwachte matches voorkomen wordt. Gaat het toch mis, sluit het rapport dan zonder het op te slaan.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2024 MJWeb.nl - WinBank Website