Rapporten Ribbon

Rapporten ››
Parent Previous Next


Via de Bewerken-Tab van de Ribbon kunt u het formaat  en de stijl van de cellen bewerken. Met de opdrachten in de "Klembord" groep kunt u de geselecteerde cellen kopiëren, knippen, plakken en verwijderen (functies ook beschikbaar via de Rechter Muistoets). De te kopiëren/verplaatsen cellen worden geel gekleurd. Bij het plakken van de gegevens zal WinBank de verwijzingen zo intelligent mogelijk aanpassen (vergelijkbaar met Excel/Open Office Calc). Het is ook mogelijk om geknipte of gekopieerde gegevens te plakken in andere applicaties dan WinBank. En andersom kunt u gegevens gekopieerd uit een spreadsheet plakken in een WinBank rapport. Ook gegevens gekopieerd uit andere WinBank overzichten kunnen in een WinBank rapport geplakt worden. De enige voorwaarde is dat het alleen tekst en getallen zijn.


In de "Formaat" groep de volgende eigenschappen aanpassen (van links naar rechts)


Lijnen:


Kolommen en rijen:De Tools-TabGrafieken:


Aantal rijen en kolommen:


Lijsten


Opties


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website