Lijsten

Rapporten ›› Formules ››
Parent Previous Next

Met #LIJST functie kan een kolom gevuld worden met de namen van Bronnen, Groepen, Beleggingsfondsen of bronnen in groep. Op de Tools-Tab van het rapportenscherm bevindt zich een functie om de formule in de huidige cel in te voegen of de functie in de huidige cel te bewerken. Deze functie plaatst een #LIJST formule in de cel. Onder de cel met de #LIJST formule wordt de kolom gevuld met alle namen. Dus zorg dat de kolom onder de cel leeg is, anders worden de cellen overschreven. Als de lijst cellen met formules dreigt te overschrijven of als het aantal beschikbare rijen tekort schiet zal WinBank een waarschuwing geven.

  

Functie

Omschrijving

#LIJST(A,B,C,D)

 

A: Type Lijst

1: Bronnenlijst

2: Groepenlijst

3: Beleggingsfondsenlijst

4: Bronnen in groep lijst

B: Jaartal of verwijzing naar een cel met een jaartal

(in het geval van een Bronnenlijst of beleggingsfondsenlijst mag het jaartal ook 0 zijn. In dat geval worden de bronnen en beleggingsfondsen uit alle beokjaren weergegeven)

C: Actieve lijst 0 of 1

0: inactieve lijst. De lijst wordt eenmalig gevuld bij het aanmaken

1: actieve lijst. De lijst wordt elke keer bij het openen van het rapportscherm of bij het herberekenen van het rapport opnieuw gevuld. Als er dus een nieuwe bron is bijgekomen of als u het rapport opent met een andere boekhouding worden deze meteen weeregeven

D: waarde is afhankelijk van de waarde van A

A=1: D = brontype#1

A=2: D=1 voor alleen Hoofdgroepen D=0 voor alle groepen

A=3: D heeft geen functie

A=4: D = Naam van de groep (of verwijzing naar een cel met de groepnaam)

#1: Brontypes: 0=Alle bronnen 1=Vermogen, 2=Bankrekening, 3=Lening, 4=Vaste inkomsten, 5=Vaste uitgaven, 6=Variabele inkomsten, 7=Variabele uitgaven, 8=Variabel, 9=Geen


 Voorbeelden:


#LIJST(1,2017,1,2)


Geeft een lijst met namen van alle bronnen in het jaar 2017 van het brontype Bankrekeningen. Het is een actieve lijst


#LIJST(4,2017,0,Vermogen)


Geeft een lijst met namen van alle bronnen in de groep Vermogen in het jaar 2017. Het is een inactieve lijst


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website