Standaard functies

Rapporten ›› Formules ››
Parent Previous Next

In de WinBank rapportformules kunt u gebruik maken van verschillende functies.

  

Functie

Omschrijving

=SOM(cel1,cel2)

Geeft de som van alle getallen in het gebied van cel1 t/m cel2.

=GEM(cel1,cel2)

Geeft het gemiddelde van alle getallen in het gebied van cel1 t/m cel2.

=MAX(cel1,cel2)

Geeft het hoogste getal in het gebied van cel1 t/m cel2.

=MIN(cel1,cel2)

Geeft het laagste getal in het gebied van cel1 t/m cel2.

=AANTAL(cel1,cel2)

Geeft het aantal cellen met getallen in het gebied van cel1 t/m cel2.

=STDEV(cel1,cel2)

Geeft de standaard deviatie#1 van alle getallen in het gebied van cel1 t/m cel2.


Cel1 en Cel2 zijn verwijzingen naar cellen (b.v. A12)

Cel1 moet altijd de cel linksboven zijn en Cel2 de cel rechtsonder

Lege cellen en cellen met tekst worden genegeerd. Deze tellen dus ook niet mee voor het gemiddelde of het aantal.


De resultaten van deze functies kunnen in een functie gebruikt worden. b.v.

=MAX(A2,A6)-MIN(B2,B6)


#1: Uit Wikipedia: De standaardafwijking of standaarddeviatie, een begrip in de statistiek, is een maat voor de spreiding van een variabele, gedefinieerd als de wortel uit de variantie. De formule die in WinBank gebruikt is die voor een steekproef:

StDev = Standaard Deviatie =


  

Functie

Omschrijving

=AFRONDEN(formule, decimalen)

Rond het resultaat af of het opgegeven aantal decimalen

=GEHEEL(formule, decimalen)

Kapt het resultaat af of het opgegeven aantal decimalen (Trunc in Engels).


Formule en decimalen mogen ook een verwijzing naar een cel bevatten


Voorbeeld

A1=8, A2=2

=AFRONDEN(A1/3,2) : Rond het resultaat van A1/3 af op 2 decimalen = 2.67

=GEHEEL(A1/3,A2): : Kapt het resultaat van A1/3 af op A2=2 decimale - 2.66
Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2024 MJWeb.nl - WinBank Website