Speciale functies

Rapporten ›› Formules ››
Parent Previous Next

WinBank bevat meerdere functies om in rapportformules gebruik te maken van gegevens uit de boekhouding.


  

Functie

Subfunctie

Omschrijving

=Bron["Bronnaam"]

 

.Saldo[Datum]

Geeft het saldo van de bron op de gegeven datum

.TKSaldo[Datum]

Geeft een voorspelling van het bronsaldo op de opgegeven datum in de toekomst. Hiervoor wordt dezelfde functie gebruikt als voor de saldovoorspeller

.Startsaldo[Jaar]

Geeft het startsaldo van de bron in het opgegeven jaar

.Eindsaldo[Jaar]

Geeft het eindsaldo van de bron in het opgegeven jaar

.Inkomsten[Jaar]

Geeft het totaal aan inkomsten van de bron in het opgegeven jaar.

.Uitgaven[Jaar]

Geeft het totaal aan uitgaven van de bron in het opgegeven jaar.

.Budget[Jaar]

Geeft het budget voor de bron in het opgegeven jaar

.GemSaldo[Jaar]

Geeft het gemiddelde dagsaldo van de bron in het opgegeven jaar

=Groep["Groepnaam"]

 

.Saldo[Datum]

Geeft het saldo van de groep op de gegeven datum

.TKSaldo[Datum]

Geeft een voorspelling van het groepsaldo op de opgegeven datum in de toekomst. Hiervoor wordt dezelfde functie gebruikt als voor de saldovoorspeller

.Startsaldo[Jaar]

Geeft het startsaldo van de groep in het opgegeven jaar

.Eindsaldo[Jaar]

Geeft het eindsaldo van de groep in het opgegeven jaar

.Inkomsten[Jaar]

Geeft het totaal aan inkomsten van de groep in het opgegeven jaar.

.Uitgaven[Jaar]

Geeft het totaal aan uitgaven van de groep in het opgegeven jaar.

.GemSaldo[Jaar]

Geeft het gemiddelde dagsaldo van de groep in het opgegeven jaar

=BelFonds["Beleggingsfondsnaam"]

 

(Eindsaldo = Startsaldo + Aankopen + Verkopen + KoersCorrectie + Transactiekosten)

.Saldo[Datum]

Geeft het saldo van het beleggingsfonds op de gegeven datum

.Startsaldo[Jaar]

Geeft het startsaldo van het beleggingsfonds in het opgegeven jaar

.Eindsaldo[Jaar]

Geeft het eindsaldo van het beleggingsfonds in het opgegeven jaar

.Inkomsten[Jaar]

Geeft het totaal aan inkomsten van het beleggingsfonds in het opgegeven jaar.

.Uitgaven[Jaar]

Geeft het totaal aan uitgaven van het beleggingsfonds in het opgegeven jaar.

.AantAand[Datum]

Geeft het aantal aandelen in het beleggingsfonds op de opgegeven datum

.Koers[Datum]

Geeft de koers van het beleggingsfonds op de opgegeven datum

.Koerscorrectie[Jaar]

Bedrag Koerswinst-Koersverlies (negatief is verlies)

.Transactiekosten[Jaar]

Kosten voor de aan- en verkoop van aandelen (negatief bedrag)

.Kosten[Jaar]

Alle kosten, dus inclusief transactiekosten, servicekosten en andere kosten (negatief bedrag)

.Dividend[Jaar]

Bedrag aan dividend uitgekeerd

.Aankopen[Jaar]

Bedrag aan aankopen van aandelen (incl die gedaan door dividenduitkeringen)

.Verkopen[Jaar]

Bedrag aan verkopen van aandelen (negatief bedrag)

Formule["Formulenaam"]

 

.Jaar[Jaar]

Geeft het formuleresultaat in het opgegeven jaar

.OpDatum[Datum]

Geeft het formuleresultaat op de opgegeven datum


  

Functie

Omschrijving

VanNaar["VanBron","NaarBron",StartDatum,EindDatum]

Geeft het totaalbedrag dat overgeschreven is van VanBron naar NaarBron tussen StartDatum en EindDatum (Overschrijvingen op StartDatum en EindDatum worden ook meegeteld). U kunt de VanBron of NaarBron ook vervangen door het woord "alle". Vervangt u NaarBron door "alle" dan krijgt u het totaalbedrag van alle overschrijvingen met als VanBron VanBron ongeacht de NaarBron

GemVanNaar["VanBron","NaarBron",StartDatum,EindDatum]

idem, maar nu krijgt u het gemiddelde van alle bedragen

MaxVanNaar["VanBron","NaarBron",StartDatum,EindDatum]

idem, maar nu krijgt u het maximum van alle bedragen

MinVanNaar["VanBron","NaarBron",StartDatum,EindDatum]

idem, maar nu krijgt u het minimum van alle bedragen

AantalVanNaar["VanBron","NaarBron",StartDatum,EindDatum]

idem, maar nu krijgt u het aantal overschrijvingen

StDevVanNaar["VanBron","NaarBron",StartDatum,EindDatum]

idem, maar nu krijgt u de standaard deviatie#1 van alle bedragen

GroepVanNaar["GroepNaam",VAN/NAAR/SALDO,StartDatum,EindDatum]

Geeft het totaalbedrag van de overschrijvingen VAN (uitgaven) of NAAR (inkomsten) een groep tussen StartDatum en EindDatum. 

SALDO = NAAR-VAN

Overschrijvingen binnen een groep worden genegeerd


Tussen haken mogen de waarden/namen zelf staan of een verwijzing naar een cel met de desbetreffende waarde/naam. Voor een Datum moet u altijd een Datumfunctie gebruiken. In het [Jaar] of [Datum] blok zijn formules toegestaan. Zo kunt u b.v. het saldo van 10 dagen geleden bereken via ....Saldo[Hdatum-10].Voorbeelden:


=Bron[betaalrekening].Startsaldo[c10]

=VanNaar[a19,Spaarrekening,c19,datum(31,12,2007)]


Voor het gemiddelde bedrag aan boodschappen

=GemVanNaar[alle,Boodschappen,c19,datum(31,12,2007)]


Voor het netto bedrag naar de belastingen

=VanNaar[alle,belastingen,datum(1,1,2007),datum(31,12,2007)]-

       VanNaar[belastingen,alle,datum(1,1,2007),datum(31,12,2007)]


=Groep[A22].Gemsaldo[2008-1]

#1: Uit Wikipedia: De standaardafwijking of standaarddeviatie, een begrip in de statistiek, is een maat voor de spreiding van een variabele, gedefinieerd als de wortel uit de variantie. De formule die in WinBank gebruikt is die voor een steekproef:

StDev = Standaard Deviatie =


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website