Foutmeldingen

Rapporten ››
Parent Previous Next

Indien een formule niet berekend kan worden zal er een Error code in de cell weergegeven worden. Na het selecteren van de cel met de foutmelding zal onderin het scherm, in de statusbalk, extra informatie over de fout weergegeven worden.


Hier ondereen lijst van alle mogelijke foutmeldingen


1: Ongelijk aantal open en sluit haakjes.

2: Onbekende functie: "Niet herkende functie".

3: Onbekende error.

5: Cel "verwijzing" bevat geen getal, maar wordt wel gebruikt in een formule.

6: 2 operators na elkaar of operator aan het begin of einde van formule.

7: Delen door 0.

8: Onverwachte Error in Berekeningsroutine.

9: Lege formule.

10: Foutief formaat Bron-functie, verwacht formaat "bron[bronnaam].subfunctie[datum/jaar]".

11: Bron "Bronnaam" niet gevonden in boekhouding.

12: Fout in Bron-TKSaldo subfunctie ("Details").

13:Fout in Bron-Startsaldo subfunctie ("Details").

14:Fout in Bron-Eindsaldo subfunctie ("Details").

15:Fout in Bron-Inkomsten subfunctie ("Details").

16:Fout in Bron-Uitgaven-subfunctie ("Details").

17:Fout in Bron-Budget subfunctie ("Details").

18:Fout in Bron-Saldo subfunctie ("Details").

19:Onbekende Bron subfunctie "Details".

20:Foutief formaat Groep-functie, verwacht formaat "groep[groepnaam].subfunctie[datum/jaar]".

21:Groep "Groepnaam" niet gevonden in boekhouding.

23:Fout in Groep-subfunctie Startsaldo, Eindsaldo, Inkomsten of Uitgaven ("Details").

28:Fout in Groep-subfunctie TKSaldo of Saldo subfunctie ("Details").

29:Onbekende Groep subfunctie "Details".

31:Foutieve dag in Datum-functie ("Details").

32:Foutieve maand in Datum-functie ("Details").

33:Foutief jaar in Datum-functie ("JaarString").

34:Ongeldige datum in Datum-functie ("Datumstring").

40:Foutief formaat Belfonds-functie, verwacht formaat "belfonds[Belfondsnaam].subfunctie[datum/jaar]".

41:Beleggingsfonds "Beleggingsfondsnaam" niet gevonden in boekhouding.

43:Fout in Belfonds-subfunctie Startsaldo, Eindsaldo, Inkomsten of Uitgaven ("Details").

48:Fout in Belfonds-subfunctie Saldo, Aantaand of Koers subfunctie ("Details").

50:Foutief formaat VanNaar-functie, verwacht formaat "VanNaar[Bronnaam1,Bronnaam2,Startdatum,Einddatum].

51:VanNaar functie: Bron "Bronnaam" niet gevonden in boekhouding.

52:VanNaar functie: Foutieve datum: "DatumString".

60:Foutief formaat Formule-functie, verwacht formaat "Formule[Formulenaam].subfunctie[datum/jaar]"..

61:Formule "Formulenaam" niet gevonden in boekhouding.

63:Fout in Formule-subfunctie Jaar ("Details").

68:Fout in Formule-subfunctie OpDatum ("Details").

69:Onbekende Formule-subfunctie "Details".

81:Bron-functie: Cel bevat geen Bronnaam ("Verwijzing").

82:Groep-functie: Cel bevat geen Groepnaam ("Verwijzing").

83:Belfond-functie: Cel bevat geen Belfondsnaam ("Verwijzing").

84:VanNaar-functie: Cel bevat geen Bronnaam ("Verwijzing").

85:Formule-functie: Cel bevat geen Formulenaam ("Verwijzing").

90:Datum buiten bereik boekhouding.

91:Jaar buiten bereik boekhouding.

101:SOM functie: Foutieve verwijzing "Verwijzing".

102:GEM functie: Foutieve verwijzing "Verwijzing".

103:MIN functie: Foutieve verwijzing "Verwijzing".

104:MAX functie: Foutieve verwijzing "Verwijzing".

105:AANTAL functie: Foutieve verwijzing "Verwijzing".

111:SOM functie: Cel "Verwijzing" bevat een foutieve formule.

112:GEM functie: Cel "Verwijzing" bevat een foutieve formule.

113:MIN functie: Cel "Verwijzing" bevat een foutieve formule.

114:MAX functie: Cel "Verwijzing" bevat een foutieve formule.

115:AANTAL functie: Cel "Verwijzing" bevat een foutieve formule.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website