Snap

Bijlage ››
Parent Previous Next

De Snap functie kan aan of uit gezet worden op de Instellingen Tab van de Ribbon


Met de snap functie kunt u bij het plaatsen van de buttons op het scherm gebruik maken van vaste punten (een raster) op het scherm. Deze punten zijn met het oog niet zichtbaar. Echter, bij het (ver)plaatsen van bronnen springt het programma telkens naar een volgend "vast" punt. Het voordeel is dat alle bronnen gemakkelijk uitgelijnd kunnen worden. De grofheid van het raster kunt u instellen in het instellingen scherm op het tabblad Algemeen


Voor het uitlijnen, verdelen, verplaatsen of veranderen van meerdere buttons tegelijkertijd kunt u ook gebruik maken van de functie Meerdere Buttons Bewerken .


Met de <SHIFT> toets ingedrukt kunt u de Snap functie tijdelijk in of uitschakelen.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website