Speciale Tools

Overige ››
Parent Previous Next

In het Speciale Tools menu van de Tools-Tab op het hoofdscherm vindt u enkele Tools om gegevens van WInBank te importeren, exporteren of te repareren.

Veel van deze functie zijn complex, gebruik ze alleen als u weet wat u doet of op verzoek van de programmeur.
Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website