Importeerlabels importeren en exporteren

Overige ›› Speciale Tools ››
Parent Previous Next

Met de "Importeerlabels importeren/exporteren" opdracht uit het Speciale Tools menu van de Tools-Tab op het hoofdscherm kunt importeerlabels en rekeningnummers van bronnen en relaties van en naar uw boekhouding kopiëren. U kunt deze functie gebruiken om de raad 2e bron regels van de ene boekhouding naar de andere boekhouding te kopiëren.Kies eerst of u de importeerlabels en/of rekeningnummers wilt importeren of wilt exporteren. Geef vervolgens aan of u dit wilt doen voor de bronnen en/of relaties.


Bij het exporteren schrijft WinBank de importeerlabels en rekeningnummers van de bronnen en of relaties naar een tekst bestand (.txt).


Bij het importeren kan WinBank dit bestand weer inlezen. WinBank zal de gegevens alleen importeren indien de naam van de bron of relatie in de boekhouding exact overeenkomt met die uit het importeerbestand.


Indien u importeert moet u kiezen uit de volgende opties:


Importeerlabels:

     Aanvullen tot maximaal 200: Met deze optie worden de importeerlabels uit het importeerbestand toegevoegd aan de reeds bestaande importeerlabels. Echter, WinBank kan maar maximaal 200 importeerlabels per bron aan. Als het aantal bestaande importeerlabels + het aantal nieuwe importeerlabels groter is dan 200, dan worden de resterende importeerlabels in het bestand niet geïmporteerd.

     Overschrijven met geïmporteerde labels: Reeds bestaande importeerlabels worden overschreven met die uit die uit het importeerbestand.


Rekeningnummers:

     Alleen overnemen indien niet aanwezig: Het rekeningnummer uit het importeerbestand wordt alleen overgenomen indien er in de huidige boekhouding voor die bron/relatie nog geen rekeningnummer aanwezig is.

     Altijd overschrijven: Rekeningnummers van de bronnen en relaties worden altijd overschreven met die uit het importeerbestand.


Staan alle optie goed klik dan op de Start button om het importeren of exporteren te starten.


Opmerking: Als u importeerlabels en rekeningnummers importeert in een bestaande boekhouding, dan is het verstandig eerst een backup te maken. Een set importeerlabels dat goed werkt voor de ene boekhouding, hoeft niet altijd goed te werken in een andere boekhouding. Als iemand werkt bij de Albert Heijn kan het toevoegen van de importeerlabel "Albert Heijn" aan de bron boodschappen vreemde gevolgen hebben.


Voorbeeldbestand:


WB IL Export v1.0

@BRONNEN

#Bankrekening

$123456789

                                                                                                                        

#Boodschappen

C1000  albert heijn        hoogvliet                                                                                                                       

@RELATIES

#Belastingdienst

$3445588

                                                                                                

#Hoogvliet

hoogvliet                                                                                               

@EINDE


Het bestand moet altijd starten met de regel "WB IL Export v1.0"

Na de regel @BRONNEN volgen de bronnen

De naam van de bron wordt voorafgegaan door een #

Daarna volgt eventueel het rekeningnummer voorafgegaan door een $

De volgende regel bevat de importeerlabels gescheiden door een TAB (max 20)

Na de regel @RELATIES volgen de relaties

De naam van de relatie wordt voorafgegaan door een #

Daarna volgt eventueel het rekeningnummer voorafgegaan door een $

            De volgende regel bevat de importeerlabels gescheiden door een TAB (max 8)

Het bestand wordt afgesloten met @EINDE


Opmerking: De nieuwe boekhouding wizard gebruikt deze importeerfunctie ook voor het importeren van standaard importeerlabels en rekeningnummers. Het importeert hierbij het wbstandaardil.txt bestand uit de instellingen directory.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website