Constanten

Rapporten ›› Formules ››
Parent Previous Next

In rapporten kunt u ook enkele Constanten gebruiken. Deze beginnen met een # of een $ om aan te geven dat het om tekst gaat en niet om een formule.

  

Functie

Omschrijving

#Rapportnaam

Geeft de naam van het geopende rapport

#Boekhoudingnaam

Geeft de naam van de geopende boekhouding

$Maandnaam(nr/verwijzing)

Geeft de naam van de maand. De maand mag een nummer zijn of een verwijzing naar een cel met een getal tussen de 1 en 12

$Dagnaam(nr/verwijzing)

Geeft de naam van de dag. De dag mag een nummer zijn of een verwijzing naar een cel met een getal tussen de 1 en 7 (1= maandag) Voorbeelden:


#BOEKHOUDINGNAAM


 Geeft de naam van de huidige dag:

$DAGNAAM(DAGVDWEEK(HDATUM)


Plaats dus geen = teken voor de functie!Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website