WinBank tabelfilters

Parent Previous Next

WinBank tabelfilters zijn vergelijkbaar met Excel autofilters. Ze zijn alleen ingeschakeld op WinBank Tabellen die lijsten bevatten. Met een filter kunt u rijen, die niet aan een bepaald filter zoekcriterium voldoen, verbergen. De hoogte van de rij wordt op 0 ingesteld. Een filter werkt per kolom. Op elke kolom kan een eigen filter ingesteld worden. Er kunnen dus meerdere filters tegelijk actief zijn. In de kolommen waarop een filter actief is verschijnt rechts bovenin de kolomkop cel een "F".


In de bezittingen tabel kunt u dan dus bijvoorbeeld alle bezittingen weergeven van het merk Philips, Sony of Pioneer (Unieke waarden filter), met een waarde boven de €200 (Min-Max filter) en waarvan de garantie nog niet verlopen is (Min-max datum filter).


De volgende overzichten kunnen gefilterd worden


     Alle overschrijvingenlijsten

     Gas, elektra en waterverbruik tabellen (alleen verbruik en kosten tabellen)

     Brandstofverbruik auto/motor details tabel

     Bezittingen tabel

     Digitale documenten

     Relaties tabel

     Budget status tabellen

     Budget planner tabellen

     Alle automatische overschrijvingen tabel

     Rente Spaarrekeningen


Een filter kan ingesteld worden door met de <Rechter Muistoets> op de kolomkop te klikken. Het Filter scherm wordt geopend. Het scherm bevat 3 soorten filters, weergegeven op de verschillende tabbladen. Het geselecteerde tabblad bepaald welk type filter actief is.


Min-Max filter


Met het Min-Max filter kunt u data in de kolom selecteren die groter, kleiner of gelijk is aan een bepaalde waarde. Dit werkt voor nummers, teksten en datums. WinBank zal zelf het juiste datatype kiezen. Gaat u in het minimum, maximum of is invoerveld staan en het datatype is Datum, dan kunt u via de kalender button de datum met de kalender selecteren. Zoeken op teksten gaat alfabetisch en is niet hoofdletter gevoelig. >=K geeft dus alle teksten die starten met een K  t/m Z. 


Op het Min-Max tabblad wordt ook een analyse van de data in die kolom weergegeven. Afhankelijk van het datatype worden het minimum, maximum, gemiddelde en totaal weergeven. Ook geeft WinBank het aantal geldige waarden weer. Dit aantal wordt gebruikt om het gemiddelde te berekenen. Lege velden in een kolom met nummers worden als ongeldig gerekend en tellen dus niet mee als 0. Als laatste wordt er ook de absolute en relatieve standaard deviatie weergegeven.


Tekst zoeken filter


Met het tekst zoeken filter kunt zoeken op tekst in de kolom. Er kan gebruik gemaakt worden van boolean operators om op combinaties te zoeken (AND), verschillende woorden te zoeken (OR) of om bepaalde woorden uit te sluiten (NOT).


Unieke waarden filter


Op het Unieke waarden tabblad worden alle unieke waarden weergeven in die kolom. U kunt in de lijst de weer te geven waarden selecteren. Met de Alle/Geen selecteren kunt u snel alle of geen enkele waarden selecteren. Indien er meer dan 250 unieke waarden in een kolom staan, dan worden alleen de eerste 250 waarden weergeven in de lijst. Onder de lijst verschijnt de "Laad alle" button, waarmee u alsnog alle waarden kunt weergeven.


Let Op: Bij zeer lange lijsten kan het vullen en sorteren van de lijst enige tijd in beslag nemen.


Met de waarde #Leeg, kunt u niet ingevulde waarden selecteren.
Onder in het filter scherm kunt u kiezen voor:


In de grafieken die bij de gefilterde tabel horen worden de eruit gefilterde datapunten weergegeven door een grijze marker/bar. Zo kunt u in een grafiek trends zoeken.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website