WinBank kalender

Parent Previous Next

De WinBank kalender kunt u oproepen via het de "Kalender" optie op de Tools-Tab van het Hoofdscherm of met de sneltoest <F7>.


In de kalender heeft de huidige datum een rode rand. De geselecteerde datum heeft een groene rand. Klikt u op de button met het rode rechthoek onder de kalender, dan springt de kalender naar de huidige datum. Klikt u op de button met het groene rechthoek, dan wordt deze datum geselecteerd en wordt de kalender gesloten. U kunt een datum ook selecteren door erop te dubbelklikken.


Sommige datums worden met een afwijkende achtergrondkleur weergegeven. Dit zijn feestdagen en bijzondere kalenderdagen. Indien de huidige dag of de geselecteerde datum zo'n dag is, wordt de omschrijving van die dag onder de button onder de kalender weergeven. U kunt ook uw eigen bijzondere dagen opgeven in het kalenderdagen scherm.Rechts van de kalender ziet u een balk met datums. Hiermee kunt u snel naar een bepaalde datum springen.

 

U kunt de geselecteerde datum met de volgende sneltoetsen wijzigen

  

Sneltoets

Effect op datum

Pijl links

-1 dag

Pijl rechts

+1 dag

Pijl omhoog

-1 week

Pijl omlaag

+1 week

<CTRL> pijl omhoog

-1 maand

<CTRL> pijl omlaag

+1 maand

<PgUp>

- aantal weergegeven maanden

<PgDn>

+ aantal weergegeven maanden

<CTRL PgUp>

-1 Jaar

<CTRL PgDn>

+1 Jaar

<Home>

Huidige datum

<ENTER>

Geselecteerde datum bevestigen

<ESC>

Datum niet veranderen, kalender sluiten


In het rood weergegeven datums vallen buiten de toegestane periode en kunnen daarom niet geselecteerd worden.


Door met rechts op de kalender te klikken opent u het instellingen PopUp scherm. In dit scherm kunt u de volgende opties wijzigen.

  

Menu

Functie

Kolommen

Aantal weer te geven maanden in de kolommen

Rijen

Aantal weer te geven maanden in de rijen

Fontgrootte

Grootte van het font veranderen

Transparantie

Transparantie van de kalender in inactieve status. Deze optie is niet beschikbaar als de kalender wordt opgestart via de datumkiezer of de Start/einddatum button

Feestdagen

Feestdagen en bijzonder kalenderdagen opties aanpassen.

Help sneltoetsen

Toont dit hulpscherm


De kalender wordt ook gebruikt door de datumkiezer


graphic


De datumkiezer heeft zijn eigen Kolomaantal, Rijaantal en Fontgrootte instellingen. Deze kan dus afwijken van die van de kalender in het hoofdscherm.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website