Grafiek taart opties

Parent Previous Next

Op deze pagina kunt u de opties instellen die specifiek bedoeld zijn voor taart grafieken.


Toon Percentages: Na aanvinken van deze optie worden de percentages naast de taartpunten getekend.


Toon Waarden: Hiermee worden de waarden behorende bij een taartpunt naast de taartpunten getekend.


Opmerking: U kunt nooit kiezen voor percentages en waarden tegelijk.


Toon Taart Label: De taart label is eigenlijk de X-waarde en wordt na activeren van deze optie onder de taart getekend.


Toon Taart Totaal: Het totaal van de Y-waarden kan per taart verschillen. Met deze optie kunt u deze waarde onder de taart laten tekenen.


Legenda: Hier kunt u kiezen of en waar de legenda getekend moet worden.


Toon X-As Titel: Tekent de X-As titel links boven de grafiek.


Toon Y-As Titel: Tekent de Y-As titel boven de legenda.


Nauwkeurigheid: Hiermee bepaald u met hoeveel cijfers achter de komma de waarden naast de taartpunten worden weergegeven.


Taart Totaal Nauwkeurigheid: Gelijk aan nauwkeurigheid, maar nu voor de taart totaal waarde.


Achtergrondkleur: Hier kunt u de achtergrondkleur instellen.


Sorteer Taart Waarden: Een taart grafiek ziet er beter uit als de taartpunten van groot naar steeds kleiner verlopen. Daarom kunt u met deze optie de waarden sorteren van groot naar klein.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website