Grafiek opties

Parent Previous Next

Op de Opties pagina kunt u de algemene grafiek opties instellen.


Bar Instellingen: De barbreedte wordt opgegeven als een percentage van de beschikbare ruimte. Het percentage overlap geeft aan hoeveel procent 2 kolommen van verschillende series elkaar moeten overlappen.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website