Grafiek print

Parent Previous Next

Op de Print pagina van de Grafiek opties  kunt u de printinstellingen veranderen en natuurlijk de grafiek printen.


Met de hoogte en breedte velden geeft u de hoogte een breedte van de grafiek in millimeters op. Met de marges geeft u aan hoever de grafiek van de boven en linker rand van het papier geprint moet worden (weer in mm). Met portrait (staand) en landscape (liggend) geeft u de oriëntatie van het papier aan. Door de optie "Schaal naar pagina" aan te vinken wordt de volledige pagina gebruikt. Tenslotte kunt u er nog voor kiezen om de grafiek in zwart/wit af te drukken.


Met de "Print" button wordt de grafiek geprint. Met de "Printer Instellingen" button komt u in het standaard "Windows Printer Instellingen" scherm, waar uw printer specifieke instellingen kunt veranderen.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website