Boekjaren

Parent Previous Next

De WinBank database werkt met Boekjaren van 1 januari tot 31 december. Een boekjaar bevat niet alleen alle overschrijvingen uit één jaar, maar ook de bronnen, groepen, beleggingsfondsen, automatische overschrijvingen, formules en verbindingen uit dat jaar. Deze kunnen dus per jaar verschillen


U kunt boekjaren toevoegen, verwijderen en afsluiten met de Boekjaren opdracht uit de Boekhouding-Tab of door met de <Rechter Muistoets> op een Boekjaar tab in het hoofdscherm te klikken..


Bij het verwijderen van een boekjaar worden alle overschrijvingen, bronnen, groepen etc. uit dat jaar verwijderd. U kunt 1 of meerdere aaneensluitende boekjaren tegelijk verwijderen.


LET OP! het verwijderen van een boekjaar is onomkeerbaar. Alleen door de backup te openen of door WinBank af te sluiten via "Afsluiten zonder opslaan" functie uit de Bestand-Tab kunt u de verwijderde boekjaren terug halen.


Bij het toevoegen van boekjaren heeft u de keuze uit een boekjaar voor of na de al bestaande boekjaren. Voorts is er de mogelijkheid om de lay-out van verschillende onderdelen, waaronder al aangemaakte beleggingsfondsen, automatische overschrijvingen en verbindingslijnen, naar het nieuwe boekjaar te kopiëren. Bronnen en groepen worden altijd naar het nieuwe jaar gekopieerd.


Door de optie "Automatisch nieuw boekjaar..." te activeren wordt er bij het openen van uw boekhouding in een nieuw kalenderjaar gevraagd of u een nieuw boekjaar aan wilt maken.


Met het afsluiten van een boekjaar blokkeert u alle wijzigingen aan dat boekjaar die de saldo's kunnen veranderen. U kunt dus geen overschrijvingen meer aanmaken, verwijderen of wijzigen. Ook kunt u geen bron startsaldo's  of beleggingsfonds startkoersen of start aantal aandelen veranderen. Deze optie voorkomt dat u per ongeluk wijzigingen aanbrengt in oude afgesloten boekjaren. Probeert u toch een wijziging aan te brengen in een afgesloten boekjaar, dan komt u in een waarschuwingsscherm. Daarin kunt u optioneel de wijziging toch toestaan. U heeft de optie om een slotje weer te geven op het tabblad van de laatste afgesloten boekjaar.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website