Layout en uiterlijk

Parent Previous Next

De afmeting van het werkblad kunt u instellen op het Buttons en Werkblad-tab van het Instellingen-scherm. Om meer ruimte te creëren kunt u meerdere subpagina's aanmaken. Alle subpagina's in één boekjaar hebben dezelfde afmetingen. U kunt de afmetingen wel per boekjaar wijzigen. De buttonstijl kunt u ook per boekjaar instellen op hetzelfde tabblad.


De achtergrond-kleur en fonts van de buttons kunt u per bron, groep, beleggingsfonds of formule instellen in de desbetreffende wijzigen schermen. U kunt de kleuren en fonts ook van meerdere buttons tegelijk veranderen met de "Meerdere buttons bewerken" opdracht op de Tools-Tab op het Hoofdscherm. Ook kunt u op elke button een icoontje weergeven.


U kunt 1 button tegelijk verplaatsen of met meerdere tegelijk.


Om de geldstromen duidelijker te maken kunt u ook verbindingen maken tussen verschillende buttons.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website