Grafiek kleuren

Parent Previous Next

In de grafiek kunt u de volgende kleuren aanpassen:


Rand: De rand bestaat uit de assen (X, Y en indien van toepassing de 2e Y-as). U kunt de dikte en kleur van de rand aanpassen. Verder kunt u door de optie "Volledige Rand" aan te vinken de rechthoek kompleet maken (lijn aan de bovenkant en rechts van de grafiek).

Achtergrondkleur: Kleur van het gebied tussen de assen. U kunt dit gebied 1 kleur geven of een kleurverloop laten weergeven d.m.v. een gradient.

Venster achtergrondkleur: Hier kunt u de achtergrondkleur van het scherm veranderen.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website