Grafiek series

Parent Previous Next

Op de series pagina van de Grafiek opties kunt u het uiterlijk en de volgorde van de series veranderen. Boven in het beeld kunt u de te bewerken serie selecteren met de "dropdown box" of met de op/neer pijltjes. Naast elke serie apart, kunt u ook "Alle Series" selecteren (laatste item in de dropdown box). Elke wijziging die u dan doorvoert geldt dan voor alle series. Na het klikken op de volgorde button kunt u de volgorde van de series veranderen. Er kunnen maximaal 100 series weergeven worden. Per serie kunt u verder de volgende variabelen veranderen.


Wijzig Naam: In dit veld kunt u de naam van de serie veranderen. Deze naam wordt ook in de legenda vertoond.


Weergeven: Hiermee kunt u de weergave van een serie uitschakelen zonder dat de data verloren gaat.


Markeer Taartpunt: Met deze optie wordt de taartpunt behorende tot de geselecteerde serie iets buiten de taart getekend (deze optie is alleen beschikbaar bij taart grafieken).


Marker: Voor lijn grafieken kunt u van de markers de kleur (opvulkleur), stijl, grootte en randkleur instellen. U kunt de markers ook geheel uitschakelen m.b.v. de checkbox.


Patroon: Voor Bar, Taart en Gebied-grafieken kunt u de stijl en kleur van het patroon instellen. Voor Bars kun u ook voor een kleurgradient kiezen.


Lijnen: Van de lijnen kunt u de kleur, stijl en dikte aanpassen. Ook de lijnen kunnen uitgezet worden m.b.v. de checkbox (in Bar, Taart en Gebied-grafieken stelt u met de lijn opties de rand opties in)


De teksten Kleur en Stijl zijn voor sommige grafiektypes onderstreept. Door op deze tekst te klikken kunt u de kleuren en stijlen van alle series varieren. Klikt u b.v. op Kleur voor de marker, dan stelt WinBank de marker kleur van serie 1 in op standaard kleur 1, serie 2 op standaard kleur 2 etc. Bij  de marker-stijl. Start WinBank voor serie 1 niet bij Marker 1, maar bij de huidige marker.


Fit/Trend: In de grafieken van het type XY, Bar of Lijn kunt u de lijn ook een fit door de datapunten laten weergeven. U kunt kiezen uit zwevend gemiddelde (maximale periode: 20 punten), lineaire regressie of polynoom (tot de 8e graad). Per serie kunt u een andere fit selecteren. Wilt u de formule van de lineaire regressie of polynoom fit zien, klik dan op de "Toon fit" button. In grafieken van het type Bar of Lijn worden de getallen 1, 2, 3 enz als X-waarden gebruikt voor de fit.  


Y-As: Met deze optie kunt u kiezen of de serie geschaald moet worden naar de linker of de rechter Y-As. Als u de rechter Y-As selecteert wordt deze automatische geactiveerd.


Toon Labels: Voor de duidelijkheid kunt u bij een datapunt de X-waarde en/of Y-waarde laten tekenen. Als de grafiek kolommen (of gebieden) bevat dan kunt u deze waarde binnen in de kolom of boven de kolom laten tekenen. Het programma bepaald zelf hoe de labels het best getekend kunnen worden (horizontaal of verticaal). Als de grafiek lijnen of markers bevat dan kunt u de labels links, rechts, boven of onder de punten laten tekenen. Deze optie is niet beschikbaar voor taart grafieken. Voor dit type kunt u labels aanzetten op de Taart opties pagina.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website