Grafiek schaal

Parent Previous Next

Op de Schaal Pagina kunt u de schaal van de X-as, Linker Y-as en Rechter Y-as veranderen. Links op de pagina selecteert u de te bewerken as. Verder vindt u links een Auto-XY button waarmee alle assen op automatisch schalen worden ingesteld.


Op de rest van de pagina vindt u de opties per schaal. De beschikbare opties kunnen verschillen per geselecteerde schaal (X of Y) of het type schaal (tekst, getallen of tijd/datums). Hieronder worden de verschillende mogelijke opties besproken. Rechtsboven ziet u een vak met daarin de minimum en maximum waarde voor de geselecteerde as in de dataset.


Automatisch: Hiermee wordt de schaling automatisch geregeld. Er wordt ervoor gezorgd dat alle punten zichtbaar zijn en de stapgroottes worden ingesteld.


Logaritmisch: Met deze optie wordt de schaal logaritmisch weergegeven. Deze optie is niet beschikbaar op assen met strings of datums.


Toon nulpunt: Hiermee forceert u weergave van de 0 op de as. Deze optie is niet beschikbaar op assen met een logaritmische schaal of met een datum/tijd schaal.


Minimum en maximum: Zelf ingestelde minimum en maximum voor de geselecteerde as. Deze optie is niet beschikbaar bij automatisch geschaalde assen. Als de schaal een datum/tijd weergeeft moet u het minimum en maximum als datum opgeven. Als de schaal tekst weergeeft, moet u alleen de volgnummers van de strings opgeven.


Stap en Kleine Stap: Hier geeft u de grootte van de stappen op de assen op. Bij de kleine stap komt er alleen een marker op de as. Bij de grote stap komt een marker en de waarde op de as te staan.


Gebruik Macht: Hier kunt u het programma forceren een bepaalde macht te gebruiken voor de geselecteerde as. Getallen zoals een 100000 zullen standaard weergegeven worden met een 1 op de as en 5 als macht (10 tot de macht 5 = 100000). Door nu gebruikt macht 0 te kiezen zal het getal weer weergegeven worden als 100000.


Punten op X-waarden sorteren: Hier kunt u ervoor zorgen dat de waarden of tekst op de X-as van Bar, Lijn of Verdeling grafieken gesorteerd worden van laag naar hoog. Bij een XY grafiek gebeurt dit automatisch.


Naar 100% schalen: Met deze optie kunt u de grafiek omzetten in een verdeling grafiek, waarbij de Y-waarden worden weergegeven als percentage van de som van de Y-waarden. Deze optie is alleen beschikbaar voor Y-assen met gestapelde grafieken.


Weergeven als Tijd/Datum: Hiermee kunt u schakelen tussen weergave als tijd/datum of als getallen. De datum kan dan worden weergegeven als het aantal dagen sinds 1900, de tijd als deel van een dag (10:30 uur s' morgens is 10.5 uur/24 uur = 0.4375). Deze optie is alleen mogelijk voor de X-as.


Indien de X-as wordt weergegeven als Tijd/Datum schaal dan verschijnen er rechts 2 velden waarin u het weergave-formaat op kunt geven. Ook wordt er weergegeven in welk formaat u de minimum en maximum tijd/datum moet opgeven zodat het programma deze kan herkennen.


Het datum formaat werkt met de volgende codes:

  

d

dag van de maand zonder voorloop-nul (b.v. 1)

dd

dag van de maand met voorloop-nul (b.v. 01)

ddd

dag van de week afgekort tot 3 tekens (b.v. zon)

dddd

dag van de week voluit (b.v. zondag)

m

maand in nummervorm zonder voorloop-nul (b.v. 4)

mm

maand in nummervorm met voorloop-nul (b.v. 04)

mmm

maand afgekort tot 3 tekens (b.v. Apr)

mmmm

maand voluit (b.v. April)

yy

jaar afgekort tot 2 cijfers (b.v. 98)

yyyy

jaar voluit (b.v. 1998)


De code dddd d mmmm yyyy geeft als datum: zondag 1 April 1998

De code dd-mmm-yy geeft als datum: 01-Apr-98


Het tijd formaat werkt met de volgende codes:

  

h

uren zonder voorloop-nul (b.v. 1)

hh

uren met voorloop-nul (b.v. 01)

m

minuten voorloop-nul (b.v. 2)

mm

minuten voorloop-nul (b.v. 02)

s

secondes zonder voorloop-nul (b.v. 3)

ss

secondes met voorloop-nul (b.v. 03)


De code h:mm:ss geeft als tijd: 1:02:03


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website