Grafiek titels

Parent Previous Next

Op deze pagina kunt u de titels veranderen.


De Hoofdtitel komt in het midden boven de grafiek te staan. Daaronder komt de Subtitel. De X-as, Linker Y-as en Rechter Y-as titels komen op, onder of naast de diverse assen te staan. De fonts van de titels kunt u veranderen op de Fonts pagina.


Met de optie Verticale X-As labels kunt u het verticaal tekenen van de X-As labels forceren. Standaard zal het programma zelf bepalen wanneer de ruimte voor horizontale labels te klein is en overschakelen naar verticale labels. Met verticale Y-As titels ingeschakeld dan wordt de Y-As titel horizontaal boven de Y-As getekend. Standaard wordt deze verticaal naast de Y-As getekend. 


De standaard titels staan boven het invoerveld. Daaronder kunt u uw eigen titels invoeren. Deze titels vervangen de standaard titels. Wilt u weer terug naar de standaard titels, maak dan het invoerveld weer leeg. Bij het maken van uw eigen titels kunt u gebruik maken van verschillende variabelen. De variabelen worden, indien van toepassing, door WinBank vervangen door het bijbehorende label:


#bronnaam#    wordt vervangen door de naam van de geselecteerde bron

#groepnaam#  wordt vervangen door de naam van de geselecteerde groep

#valuta#           wordt vervangen door het valuta teken

#maand#          wordt vervangen door de naam van de geselecteerde maand

#jaar#              wordt vervangen door het huidige jaartal

#datum#          wordt vervangen door de huidige datum

#boekjaar#       wordt vervangen door het huidige boekjaar


In de titels kunt u karakters ook weergeven als subscript en superscript. Plaats hiervoor voor het teken een # (subscript) of een $ (superscript). CO#3$2$- wordt dus CO32-


Opmerking: Als u de aangepaste titels wilt bewaren, dan moet u de grafiek instellingen opslaan, klik hiervoor op de bewaar Grafiekinstellingen en titels button.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website