FAQ

[Home] [Nieuws] [Preview] [Download] [Over WinBank] [Contact & Donaties] [FAQ]

Hoe kan ik mijn boekhouding verplaatsen naar een nieuwe PC/Installatie?
Zoek eerst op wat uw Boekhoudingen/data directory op uw oude PC is en of uw actuele boekhouding in deze directory staat. Weet u niet wat uw Boekhoudingen/data directory is, kijk dan in het instellingenscherm op het tabblad directories.

Voorbeeld:

  Boekhouding/data directory oude PC: "C:\users\marcel\mijn documenten\WinBank\"
  Backup drive: X:\
  Boekhouding/data directory nieuwe PC: "D:\users\marcel\mijn documenten\WinBank\"
   

 • Kopieer "C:\users\marcel\mijn documenten\WinBank" naar "X:\"
 • Kopieer "X:\WinBank" naar "D:\users\marcel\mijn documenten\"
  (in de meeste gevallen kunt u dus gewoon het beste de gehele "mijn documenten" directory van de oude naar de nieuwe PC kopieren)
 • Installeer WinBank op de nieuwe PC
 • Start WinBank op en kies "D:\users\marcel\mijn documenten\" (de standaard geselecteerde directory) als de nieuwe boekhouding directory (dus niet de WinBank directory zelf selecteren!).
  WinBank ziet nu dat de Winbank boekhouding directory al bestaat en stelt voor om over te schakelen naar een update. Kies voor Ja.

De Winbank Setup.exe werkt niet? Dit kan komen door een blokkade voor van bestanden van het Internet. Op deze pagina ziet u hoe u de blokkade kan opheffen.

Waarom verloopt het importeren erg traag?
WinBank bevat een functie genaamd Omschrijving vergelijking. Deze functie wordt ingeschakeld als automatische bron herkenning geen resultaat heeft opgeleverd. Standaard vergelijkt deze functie de omschrijving van de huidige ge´mporteerde overschrijving met de omschrijvingen van alle overschrijvingen in de boekhouding in de laatste X dagen. Standaard staat X op 400 dagen. Dit kan bij boekhoudingen met veel overschrijvingen per jaar sterk vertragend werken. Is dit het geval, dan kunt u bij het (opnieuw) aanzetten van de functie in het Opties menu van het importeren scherm een lager aantal dagen opgeven.

Komt er een iPad of Android App voor WinBank?
Nee die komt er niet. Het bijhouden van WinBank voor Windows vergt al erg veel tijd. Een app voor iPad en/of Android zou vanaf 0 opgebouwd moeten worden.

Kan ik WinBank ook gebruiken onder Linux of onder Mac OS?
Er zijn geen Linux of Mac OS versies van WinBank en die komen er ook niet vanwege het ontbreken van tijd en/of compilers. WinBank kan wel onder Linux draaien m.b.v het Windows emulatie programma Wine (freeware). Voor Mac OS kunt u Crossover, Parallels Desktop of PlayOnMac gebruiken, alleen deze laatste is freeware. WinBank gebruikers onder Wine wordt aangeraden om de optie 'Snelle toegang buttonbars in caption bars plaatsen' uit te schakelen. Deze optie zit in het 'Algemene instellingen' scherm <F11> op het tabblad 'Weergave'.'

Windows geeft foutmeldingen als "Kan geen toegang tot het opgegeven apparaat, pad of bestand krijgen. Mogelijk hebt u geen toegangsmachtiging voor het item" of "Windows can not access the specified device, path or file. You may not have the appropriate permissions to access them." als men WinBank opstart.
Deze melding wordt veroorzaakt door deepguard van F-Secure. Die WinBank om onduidelijke redenen aan de geblokkeerde lijst toevoegt. Zoals hierboven vermeldt, wordt WinBank voor uitgave altijd met Virustotal gescand (die heeft 40+ virusscanners, inclusief F-secure).
Klik op deze link om te zien hoe u WinBank van de geblokkeerde lijst afhaalt.

De ransomware beveiliging van virusscanner AVG kan vergelijkbare meldingen geven. Bij voorbeeld een melding over onvoldoende rechten voor het opslaan van het bestand Filters.CSV. Of dat WinBank een bestand probeert te veranderen in een beveiligde map. AVG kan mappen als beveiligd markeren gebaseerd op keywords in de path-naam. Zie deze pagina's van AVG voor het toevoegen van uitzonderingen: Algemene Uitzonderingen/Ransomware uitzonderingen

Hoe maak ik de tekst in WinBank groter
De tekst in de tabellen kunt u vergroten via het instellingenscherm op het tabblad "Tabellen en Subpagina's". De tekst op de buttons kunt u veranderen op het tabblad  "Boekjaar (Werkblad en buttons)" Dit geldt alleen voor nieuwe buttons. Van bestaande buttons kunt u de tekst vergroten door er met de rechter muistoets op te klikken en te kiezen voor bewerken. Met de "Meerdere buttons" optie uit het bewerken menu kunt u ook de tekst van een hele groep buttons tegelijk veranderen.
     De grote van de tekst in de schermen en het menu kunnen niet vanuit WinBank veranderd worden. Men kan deze alleen veranderen vanuit Windows. Werkwijze voor Windows 7: Klik met de <Rechter Muistoets> op een leeg stuk van de desktop, kies in het popup menu voor schermresolutie. Kies nu voor "Tekst en andere items groter of kleiner maken". Kies nu voor Normaal (125%) of Groter (150%). Dit verhoogt de Pixels Per Inch (PPI) van het scherm en maakt de teksten van ALLE programma's groter.

Mijn bank staat niet bij de ondersteunde importeerformaten. Kan deze toegevoegd worden aan WinBank?
Voordat een bankformaat aan WinBank toegevoegd kan worden moet er een filter aangemaakt worden. Daarvoor is een voorbeeldbestand nodig dat rechtstreeks gedownload is van de website van de bank. Dit moet een zogenaamd ASCII tekstbestand zijn (= leesbaar met Windows klembord/notepad). Meestal eindigt deze op .CSV, .TXT of .TAB. Een voorbeeldbestand met een paar regels (=overschrijvingen) is voldoende. Liefst tenminste 1 inkomst en 1 uitgave. Men mag privegegevens in het bestand veranderen. Maar gebruik voor het veranderen alleen klembord/notepad en vervang alleen tekens, verwijder geen tekens omdat dan het formaat verandert en het bij volgende imports fout gaat.

Kan ik WinBank ook gebruiken met vreemde valuta met een variabele koers t.o.v. de Euro?
WinBank heeft hiervoor geen speciale functie, maar je kan er een beleggingsfonds voor gebruiken. B.v. Voor een rekening in dollars kan je een dollar beleggingsfonds aanmaken. De dollar koers is dan de koers van het aandeel (nu dus zo'n 0.778 Euro).

Als je dan 1000 Euro omzet in Dollars, dan maak je een overschrijving van 1000 euro van je Euro bankrekening naar het Dollar beleggingsfonds. Je koopt daarmee 1285.34 aandelen = dollars (1000/0.778). Wijzigt de dollarkoers, dan kan je de koers van het beleggingsfonds aanpassen. Het aantal aandelen (=dollars) blijft gelijk, maar de waarde in Euro's verandert. Als je geld opneemt in dollars, dan maak je een overschrijving van het dollar beleggingsfonds naar b.v. de bron KAS. I.p.v. een bedrag geef je dan het aantal aandelen op (checkbox aantal aanvinken). Het aantal aandelen is namelijk gelijk aan het aantal dollars. WinBank rekent dan zelf het bedrag in Euro's uit met de opgegeven koers. Je kan zelfs kosten voor het opnemen en storten laten berekenen via de aankoop en verkoopkosten van de beleggingsfondsen.

Bij het openen van mijn boekhouding krijg ik de melding: "Boekhouding.WBD is geen geldige Winbank datafile (WBD)!". Wat doe ik fout?
Deze melding krijgt men meestal als men een boekhoudbestand opent met een oudere versie van WinBank. De oude versie herkent het nieuwe bestand niet en geeft deze foutmelding. Mogelijke oorzaken: men heeft 2 versies van WinBank op de PC staan of men heeft na het herinstalleren van de PC een oude versie van WinBank ge´nstalleerd.

Bij het importeren van overschrijvingen geeft WinBank de melding "Fout bij het converteren van .... naar een datum in het DDMMYYYY formaat!"
Deze foutmelding wordt soms veroorzaakt door het openen van het bestand met de gedownloade overschrijvingen met Excel. Bij het opslaan verandert Excel het formaat, waardoor WinBank het formaat niet meer herkent. Kies bij het downloaden altijd voor "Opslaan als"/"Save as". Ziet u deze optie niet, klik dan met de <Rechter Muistoets> op de link, dan ziet u de "Opslaan als"" optie meestal wel. Ook kunt u een andere browser proberen (b.v.Microsoft Edge). De melding kunt u ook krijgen als u een verkeerd formaat downloadt of als u de WinBank internet bankieren instellingen verkeerd instelt.

Het saldo van mijn bankrekening staat op 0 in het nieuwe boekjaar?
In WinBank kunt u ervoor kiezen  om het startsaldo te koppelen aan het eindsaldo van het vorige jaar. Dit is vooral handig voor bankrekeningen en leningen. Om deze koppeling te activeren: Klik met de rechter muistoets op de bewerken bron. Kies nu voor "Bron bewerken". Activeer in het scherm dat u nu krijgt de optie "Koppel  startsaldo aan eindsaldo".

Het saldo van mijn Salaris bron wordt negatief terwijl dit toch een inkomstenbron is. Wat doe  ik fout?
U doet niets fout. WinBank werkt met het principe van Geldbronnen. Geld gaat altijd van de ene bron (=VanBron) naar de andere bron (=NaarBron). Dus als u uw Salaris ontvangt dan is de VanBron de Salaris-bron en de NaarBron uw bankrekening. De bron  salaris krijgt dan wel een negatief saldo, maar dat is het principe van WinBank. De meeste mensen zien hier na een tijdje de logica van in en dan werkt het heel verhelderend. Ook wordt u gedwongen om een sluitende boekhouding bij te houden omdat geld altijd ergens vandaan moete komen en ergens heen moet gaan.

WinBank heeft ook een Brontype modus. Deze kijkt naar het Brontype van de bron, en afhankelijk van het type worden de overzichten en saldo's op buttons aangepast zodat inkomsten altijd in de inkomsten kolom staan en uitgaven in de uitgave kolom. Deze optie vind u op de Instellingen Tab van de Ribbon in het hoofdscherm.

Kan WinBank ook werken met boekjaren die niet op 1 januari beginnen?
Nee, de database in WinBank is gebaseerd op hele jaartallen en kan daarom niet werken met boekjaren die op een willekeurige datum beginnen.

Is het mogelijk om overschrijvingen vanuit andere Internet- bankierprogramma's te importeren?
WinBank ondersteund vele formaten. Zie de
Bank-Formaten pagina voor een lijst

Ik krijg de foutmelding: "De bron "...." is reeds onderdeel van de groep "...". Dit is ook een "Groep met bronnen"! De groep wordt omgezet naar een "Button zonder bronnen". Wat doe ik fout?
U doet niets fout. Het principe van WinBank is echter dat een bron maar op 1 plek op het scherm aanwezig mag zijn. U probeerde in dit geval een bron aan een groep toe te voegen die reeds onderdeel is van een andere groep. En beide groepen worden op het scherm al weergegeven als Button met bronnen of als dropdown button. Als u b.v. de bron Autoverzekering aan de groep Verzekeringen wilt toevoegen en de bron Autoverzekering is reeds onderdeel van de groep Auto zal dit de bovenstaande foutmelding opleveren. De oplossing is om 1 van de groepen weer te geven als Button zonder bronnen. De button die u hiermee krijgt geeft wel het saldo van de groep weer (en u kunt er alle overzichten mee maken), maar de bronnen worden niet op deze button weergegeven (zie hieronder).

Ik heb maar 1 boekjaar aangemaakt en het bestand is al heel groot. Is dit normaal?
In het WinBank data bestand wordt de ruimte voor de gegevens van de bronnen voor alle boekjaren van 1980 t/m 2050 in 1 keer aangemaakt, hierdoor wordt het bestand snel groot. Echter, bij het aanmaken van nieuwe boekjaren wordt het bestand bijna niet groter.

Bij het veranderen van de direct importeren instellingen krijg ik de error Failed to set data for "" ?
Het veranderen van de extensie koppeling (b.v CSV bestanden koppelen aan WinBank) vereist administrator rechten. Deze rechten heeft WinBank maar eenmalig nodig. Sluit WinBank en start WinBank weer op door met de <Rechter Muistoets> op het WinBank icoon te klikken en kies "Als administrator uitvoeren". Nu kunt u de koppeling wijzigen. De volgende keer kunt u WinBank weer gewoon opstarten.

 

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware