Nieuws

[Archief 2019/20] [Archief 2017/18] [Archief 2016] [Archief 2015] [Archief 2014] [Archief 2013] [Archief 2012] [Archief  2011] [Archief  2010] [Archief  2009] [Archief 2008] [Archief 2007]

Op deze pagina vindt u de laatste nieuws over WinBank en daaraan gerelateerde zaken

 • 28-4-2024: Uitgave WinBank bčta versie 3.1.0. Belangrijkste aanpassing is de mogelijkheid om skins te kiezen, waaronder enkele "dark mode" skins  (zie de WinBank 3.1.0 pagina). Zie voor alle wijzigingen en de download link de WinBank Bčta pagina.
 • 26-3-2024: Vooruitgave WinBank versie 3.0.6.2 met enige bugfixes.
  • Bugfix: In de budgetplanner werd in voltooide boekjaren de maand decmeber niet meegenomen voor de jaartotalen en de gemiddelden (bug zat in alle 3.0.x versies)
  • Bugfix: In WinBank rapporten werden Relatieve adressen (met $) niet aangepast bij het kopiëren of verplaatsen van # functies, zoals #LIJST
  • Nieuw: Ondersteuning revolut bank (onder voorbehoud, geen bevestiging van juiste werking gekregen)
  • Bugfix: In rapporten werd het WinBank Tabel print font gebruikt ipv Rapport Font 1
 • 9-2-2024: Vooruitgave WinBank versie 3.0.5.1. Deze versie is gelijk aan 3.0.5, maar herstelt een bug die de Periode functie van de overschrijvingenlijst-ribbon kon verbergen.
 • 23-1-2024: Uitgave WinBank versie 3.0.5. Nieuwe versie met enkele nieuwe functies, een paar aanpassingen en bugfixes:.
  • Nieuw: Een automatische geselecteerde automatische overschrijving (aan de hand van de Machtigings ID) kan nu geannuleerd worden in het importeren scherm door de checkbox op het automatische overschrijving paneel uit te vinken. Hetzelfde geldt voor een toekomstige overschrijving.
  • Nieuw in de Calculator:
   • Tot de macht functie (^)
   • 10-Log functie
   • Het aantal regels is aanpasbaar
   • "Vast aantal decimalen" toggle button (aantal decimalen in te stellen in het opties venster)
   • Flexibele Macro/Conversie functie (Lijst aanpasbaar in het opties venster, zie ook hulpfile)
  • Nieuw: Datum berekeningen scherm. Hierin kan men het verschil tussen 2 datums berekenen of instellen (Shift F7)
  • Nieuw: Rente uitkering datum correctie optie in het renteoverzicht. Deze optie kan de werkelijke renteuitkering synchroniseren met de renteperiode, zodat de voorspelde rente overeen komt .werkelijke rente. DIt is allen van toepassing op spaarrekeningen en niet op deposito's.
  • Nieuw: WIF formaten kunnen nu optioneel ook automatisch herkend worden. (zie optie WIF toevoegen aan standaard formaten)
  • Nieuw: De Overschrijvingen exporteer functie (Tools-tab) kan nu ook een tabel genereren geschikt voor pivot-/draai-tabellen in Excel/Calc. Zie ook de WBVoorbeeld_export Excel en Calc voorbeeld bestanden in de boekhouding directory
  • Aanpassing: De Antialias lijn functie in grafieken is verbeterd zodat lijnen nauwkeuriger getekend worden
  • Aanpassing: De hoogte van het importeren venster schaalt weer automatisch met de weergegeven panelen. Deze functie is nu uit te zetten in het Importeer-opties menu.
  • Aanpassing: Op de "Bron herkenning" tab van het importeren scherm komt nu een waarschuwing te staan als de automatische "Automatische bronherkenning" uit staat
  • Aanpassing: Voor de energietotaal kolommen van het Gas, elektra en Water verbruik overzicht telt WinBank nu alle verbruiken met kWh als eenheid bij elkaar op. Ook gasverbruik wordt erbij opgeteld, na omzetting naar kWh. Hiermee kan men ook warmtenet verbruiken verwerken
  • Aanpassing: De Grafiek X,Y hint methode is aangepast. De oude hint kon op de voorgrond zichtbaar blijven met WinBank als applicatie op de achtergrond.
  • Aanpassing: In de berekeningsweergave van de formulelijst worden vaste getallen nu met alle decimalen weergegeven, i.p.v. maar 2 decimalen
  • Aanpassing: Ondersteuning voor het nieuwe leaseplanbank formaat
  • Bugfix: De tabel met koersen wordt nu automatisch ververst na het importeren van koersen uit een bestand of Morningstar HTML file.
  • Bugfix: De Vaste rijen en kolommen wijzigen functie in rapporten werkte niet
  • Bugfix: De rapport #LIJST functie kon geen verwijzingen met $ tekens verwerken
  • Bugfix: Rapport-Lijsten werden niet ververst als voor de bron-,  groep- of beleggingsfondsnaam een verwijzing werd gebruikt
  • Bugfix: In het importeren scherm werd de juiste scherm layout voor het ABN AMRO formaat niet altijd geladen bij het openen van het scherm.
  • Bugfix: Importeerinstellingen werden niet altijd aan het nieuwe bankformaat aangepast na een Automatisch importeren sessie
  • Bugfix: In het Gas, elektra, water verbruik maandoverzicht klopten in de "Per maand per jaar" grafiek de weertitels niet en gaf de graaddagen optie een Range check error.
  • Bugfix: Een file read error bij het controleren van de bestandsversie werd niet goed verwerkt, waardoor WinBank het bestand alsnog probeert te openen.
  • Bugfix: De Saldovoorspeller gebruikte de saldokoppeling uit het aflopende jaar i.p.v. het nieuwe jaar.
  • Bugfix: Bij het importeren werd de code niet door de standaard code van een bron vervangen bij handmatige selectie van de Van of NaarBron.
 • 3-8-2023:Uitgave WinBank versie 3.0.4. Nieuwe versie met enkele aanpassingen en bugfixes:.
  • Aanpassing: N26 import herstelt, na gewijzigd format.
  • Aanpassing: Functies toegevoegd aan Speciale tools om Ribbon instellingen te resetten of terug te zetten naar een backup.
  • Aanpassing: Men kan in het hoofdscherm nu ook met PgUp en PgDn op en neer scrollen
  • Aanpassing:Na het handmatige aanpassen van de relatie in het importeren scherm, zal een wijziging van de NaarBron de relatie niet meer aanpassen (Er verschijnt een * achter het relatie label).
  • Aanpassing:Schalen in verticale richting van het importeren scherm aangepast, zodat onderste balken zichtbaar blijven.
  • Bugfix: Bij het wijzigen van een bestaande (geimporteerde) overschrijving naar een automatische overschrijving, wordt het bedrag van de Automatische overschrijving altijd overgenomen, ook als deze afwijkt van het geimporteerde/bestaande bedrag.
  • Bugfix: In sommige gevallen werd het verkeerde extensie filter geselecteerd in het "Importbestand openen" dialog venster" van het importeren scherm.
  • Bugfix: De gemiddelde rente voor spaarrekeningen voor December gaf een foute waarde indien er rekeningen waren zonder Renteverloop.
  • Bugfix: Het Gas Elektra Water verbruik jaaroverzicht kon een rangecheck error geven indien de weergegevens ingeschakeld waren en de einddatum van de tabel voorbij de laatste datum van de weergegevens viel.
  • Bugfix: De totaal gemiddelden van het Gas Elektra Water verbruik jaaroverzicht klopten niet met uitgeschakelde weergave van de weergegevens.
  • Bugfix: De scrollfunctie van het hoofscherm stopte met werken na het wisselen van Subpagina.
 • 1-6-2023: Uitgave WinBank versie 3.0.3. Nieuwe versie met enkele bugfixes:.
  • Bugfix: Overschrijvingen importeren vanuit een ZIP file ging niet goed als het ZIP bestand maar 1 bestand bevat.
  • Bugfix: Als men via de "Automatische importbestanden detecteren"functie bestanden met meerdere formaten tegelijk importeert, wisselde Winbank niet van layout in het importeren scherm als men een record van een andere bank selecteert.
  • Bugfix: Importeren via de "Automatische importbestanden detecteren"functie zonder opgave van een directory kon een access error geven.
  • Bugfix: In antialias stand kon in een grafiek een marker precies op de rand van de grafiek een access error veroorzaken.
  • Bugfix: Schakelen van het Gas, Elektra Water Meterstanden overzicht naar het Maandoverzicht, kon een tabel error geven.
  • Bugfix: Datumveld voor invoer eigen Feestdag in de WinBank Kalender was niet meer zichtbaar.
  • Bugfix: Wijzigingen in feestdagen werden niet opgeslagen bij het sluiten van het scherm met X
  • Bugfix: <ALT N> had 2 functies in het nieuwe/wijzig overschrijvingen scherm. De functie "OK en nieuwe overschrijving" kan vanaf nu geactiveerd worden met <ALT W>
  • Bugfix: Nieuwe renteverlopen in het sparen overzicht werden niet goed opgeslagen.
  • Bugfix: Het openen van een boekhouding in een andere directory, opende niet het WinBank_Rentes.txt bestand in die directory, maar bleef het WinBank_Rentes.txt bestand uit de originele directory gebruiken.
 • 16-4-2023: Uitgave WinBank versie 3.0.2. Nieuwe versie met enkele nieuwe functies, aanpassingen en bugfixes:.
  • Nieuw: Het Groepsbudget in de budgetplanner kan nu ook cummulatief weergegeven worden.
  • Nieuw: De bronvolgorde op groepsbuttons kan nu zelf gedefinieerd worden. De standaard instelling is alfabetisch sorteren op naam. De optie zit onderin het groep wijzigen scherm.
  • Nieuw: In het gas, elektra en water maandoverzicht een optie toegevoegd om alleen volledige maanden weer te geven, zodat de maandgemiddelden niet beinvloed worden door incomplete maanden.
  • Nieuw: Bčta ondersteuning voor het generieke CAMT 053 bestandsformaat. Dit is de opvolger van het MT940 bestandsformaat.
  • Nieuw: Bij het importeren van van overschrijvingen, kan WinBank nu ook direct met ZIP bestanden omgaan. Bevat het ZIP bestand meerdere bestanden, gebruik dan de Automatisch importbestanden detecteren optie.
  • Nieuw: In de generieke Tabel statistieken (klik met rechter muistoets op een Tabel) wordt nu ook de helling van de data berekend. Ook is er een optie om de Automatische Rij selectie tijdelijk uit te schakelen om zo de statistieken van een geselecteerd blok te kunnen berekenen
  • Nieuw: In sparen - Depositos tabel worden nu de verwachtte en uitgekeerde rente weergeven.
  • Nieuw: Afronden en Geheel functie toegevoegd aan rapporten voor het afronden of afkappen van getallen
  • Nieuw: Formules/Formaten/Waarden plakken functies toegevoegd aan rapporten.
  • Nieuw: Zoeken en zoeken en vervangen functies toegevoegd aan rapporten om te zoeken naar tekst, waarden of datums in resultaten en/of formules.
  • Nieuw: Indien beschikbaar, kan er nu een hint met het rentepercentage en depositoperiode weergegeven worden bij bank/spaarrekening buttons. (Aan te zetten in Instellingen scherm op tabblad Weergave)
  • Nieuw: Rente percentage, deposito periode, belegingsfonds  informatie en bron/groep/beleggingsfonds opmerkingen worden nu ook weergegeven in het Informatie paneel van het hoofdscherm (Hint weergave opties moeten wel aan staan)
  • Aanpassing: Energietotaal verbruik (gas + elektra) is nu ook beschikbaar in het gas, elektra en water maand- en jaaroverzicht
  • Aanpassing: In het geval van een ingeklapte Ribbon, zal na het activeren van de Meerdere Buttons bewerken functie, WinBank de Ribbon uitklappen en uitgeklapt houden zolang deze functie actief is.
  • Aanpassing: De Startdatum van een automatische overschrijving zal niet meer aangepast worden als er oudere boekjaren verwijderd worden.
  • Aanpassing: De achtergrondkleur van comboboxen en listboxen op ribbons kan nu dezelfde kleur gegeven worden als 2e gradiëntkleur van de RIbbon (Zie Ribbon tab instellingen scherm)
  • Aanpassing: Het rente-tektsbestand wordt nu maar 1 keer ingelezen i.p.v. bij elke opvraging van de rente.
  • Bugfix:De grafiek van het verbruik per jaar voor Energie totaal  det weergegevens werkte niet goed in het gas, elektra en water meterstanden overzicht.
  • Bugfix: In de overschrijvingenlijsten werkte het navigeren met pijltjestoetsen niet meer na het verwijderen van een overschrijving.
  • Bugfix: In het budgetoverzicht bleef de Inclusief huidige maand optie actief wanneer men van het huidige jaar naar het voorgaande boekjaar schakelde.
  • Bugfix: Gemiddeldes, maxima en minima werden niet herberekend in gefilterde auto/motorverbruik tabellen
  • Bugfix: De Vaste kosten optie in het gas, elektra en water maandoverzicht kon niet geactiveerd worden.
  • Bugfix: De "Geselecteerd Boekjaar" en "Periode" buttons van de overschrijvingenlijst bleven niet ingedrukt na activeren.
  • Bugfix: In exportbestanden in het ASN bankformaat, kon het laatste veld met de omschrijving ontbreken, wat in een range check error kon resulteren.
  • Bugfix: Bij het "Wijzigen" of "Saldo verdelen" van een overschrijving met automatische Automatische overschrijving herkenning werd het bedrag van de Automatische overschrijving geselecteerd ipv het geďmporteerde/bestaande bedrag. Deze bug trad alleen op indien het bedrag van de Automatische Overschrijving op variabel stond.
  • Bugfix: De overschrijvingenlijst functie van het Boekhouding overzicht "Hoofdgroep en Bronsaldo's" werkte niet goed als de "Start- en Eindsaldo" functie uit stond.
  • Bugfix: Schakelen van het Bron/Groep Inkomsten en Uitgaven overzicht naar het Jaar en Maandsaldo's overzicht gaf een Vaste kolommen error
 • 15-1-2023: Uitgave WinBank versie 3.0.1. Kleine update van versie 3.0.0.
  • Nieuw: Het Gas, Elektra en Water overzicht kan nu ook het totale Energie verbruik weergeven (tot nu alleen in het meterstanden en kostenoverzicht). Hierbij wordt gasverbruik omgezet in kWh's met een omrekenfactor (1 m3 gas = 9.7694 kWh = calorische bovenwaarde = 35.17 MJ/m3). Dit energietotaal kan handig zijn als men op alternatieven voor gas overschakelt (b.v. een warmtepomp). De factor is aan te passen bij de gas-verbruik instellingen van het Locatie instellingen scherm.
  • Nieuw: WinBank kan nu ook de KNMI definitie voor graaddagen gebruiken, welke ook de gemiddelde windsnelheid meeneemt in de berekening (Temperatuur - [Windsnelheid in m/s]/1.5). Dit is in te stellen in het Locatie instellingen scherm.
  • Nieuw: In een grafiek met meerdere series kan een serie gemarkeerd worden door met <ALT Linker Muistoets> op die serie in de legend te klikken. Alle andere series worden dan licht grijs weergegeven. Dit naast de bestaande aan/uit opties met <CTRL Linker Muistoets> en <Linker Muistoets>.
  • Nieuw: Filteropties toegevoegd aan het Digitale documenten overzicht, voor alleen actieve documenten of aflopende documenten (contracten).
  • Aanpassing: In grafieken met een datumschaling, valt de grid nu altijd samen met hele dagen (dus 12 uur 's nachts).
  • Aanpassing: Extra 2 daags schaling-stap toegevoegd aan de datumschaling, om het gat tussen per per dag en per maand op te vullen.
  • Aanpassing: Snap werkt nu ook tijdens het verplaatsen van een groep buttons. Ook worden de coordinaten in de statusbalk weergegeven en kan men de butons verplaatsen met de cursortoetsen voor een meer nauwkeurige plaatsing.
  • Bugfix: Na het hernoemen van een bron, werd de sortering op de groepsbuttons niet aangepast.
  • Bugfix: Het omzetten van de oude ribbon-instellingen naar nieuwe 3.0 ribbon-instellingen vond niet plaats omdat een standaard ribbon-instellingen bestand mee geďnstalleerd werd.
  • Aanpassing: WinBank geeft nu een melding bij het omzetten van de oude ribbon-instellingen  naar 3.0 instellingen.
  • Bugfix: WinBank sluiten via de Windows taakbalk terwijl het opstartscherm zichtbaar is geeft een access error.
  • Bugfix: De hints van de WinBank status-toolbar konden niet meer in- of uitgeschakeld worden.
 • 1-11-2022: Uitgave WinBank versie 3.0.0 finale versie. Versie 3.0 heeft een nieuwe Ribbon en start 8 tot 20 keer sneller op.
  Voor meer informatie over de nieuwe Ribbon, zie deze 2 hulppagina's":
  Ribbon besturing en Ribbon instellingen..
  De overige wijzigingen zijn:
  • Aanpassing: Meerdere iconen zijn vervangen door modernere varianten.
   Aanpassing: Alle vensterbuttons zijn vervangen door standaard Windows buttons (iconen met transparantie).
  • Aanpassing: De importeerfilter-instellingen worden nu in de boekhouding opgeslagen in plaats van het Filters.CSV bestand. Omdat het Filter.csv bestand problemen gaf met sommige virusscanners.
  • Aanpassing: Het dubbel initialiseren van arrays voor de WinBank tabellen is zoveel mogelijk voorkomen, wat resulteert in het sneller laden van de tabellen.
  • Aanpassing: In het Gas, Elektra en Waterverbruik overzicht is het aantal decimalen voor het verbruik per jaar nu gelijk aan die van de meterstanden i.p.v. verbruik 2.
  • Aanpassing: Het gemiddelde auto- of motorverbruik wordt nu berekend uit het totaal aantal kilometers en liters/kWh. Dit i.p.v. het gemiddelde van alle individuele verbruiken. De nieuwe methode is niet gevoelig voor afwijkende verbruiken door het een keer niet vol tanken.
  • Aanpassing: WinBank herkent uitgevoerde automatische overschrijvingen aan de aanwezigheid van de naam in de omschrijving van de overschrijving. Dat kan problemen geven indien de naam van de ene automatische overschrijving onderdeel is van de naam van een andere automatische overschrijving. Daarom controleert WinBank hier nu op en weigert conflicterende namen.
  • Aanpassing: Rijhoogte schaling tabellen versnelt in standaard tabellen (Nu onafhankelijk van de inhoud van de tabel)
   Aanpassing: De lineaire  regressie en polynoom fits voor de grafieken negeren nu in de WinBank tabellen uitgefilterde punten (grijs weergegeven).
  • Nieuw: De optie "Startsaldo aan Eindsaldo koppelen" voor bronnen kan nu voor alle boekjaren ingesteld worden door de <SHIFT> ingedrukt te houden tijdens het (de)activeren van de optie.
  • Nieuw: Het Gas, elektra en waterverbruik maandoverzicht kan nu ook het gemiddelde per maand weergeven (zie optie in de ribbon).
  • Nieuw: Het automatische overschrijvingen status overzicht laat nu de details van de uitgevoerde overschrijving zien onder de tabellen.
  • Nieuw: Het verbruik meterstandeninvoerscherm bevat nu een calculator om bv nacht- en dag-elektraverbruik bij elkaar op te tellen.
  • Nieuw: Ondersteuning voor het nieuwe importformaat van de Duitse GLS Bank.
  • Bugfix: Bij Automatische overschrijvingen was het mogelijk een startdatum te kiezen in een toekomstig boekjaar. Dit mag niet en is daarom nu uitgeschakeld.
  • Bugfix: Na het aanpassen van de startdatum van een bestaande en al gebruikte Automatische overschrijving, kon deze datum genegeerd worden door WinBank.
  • Bugfix: Het annuleren van een Vaste automatische overschrijving werd niet goed verwerkt in de saldovoorspeller indien de interval groter was dan 1 week of 1 maand.
  • Bugfix: Het was niet meer mogelijk het aantal rijen of kolommen van rapporten te veranderen.
  • Bugfix: Het was mogelijk meer dan het maximum aantal van 10 verbruiken per woning aan te maken, wat vervolgens in een error resulteerde.
  • Bugfix: Na het laden van "Grafiek instellingen" uit een bestand, werden de nieuwe opties wel geladen, maar niet meteen weergeven in het Grafiek opties scherm (wel in de grafiek).
  • Bugfix: De grafiek optie "Toon details fits onder grafiek" werd niet onthouden.
  • Bugfix: WinBank gaf altijd een waarschuwing voor het schakelen tussen een XY en non-XY grafiek, ook al werd er tussen 2 gelijkwaardige grafiektypen geschakeld.
  • Bugfix: Het Jaargemiddelde in het Gas, Elektra en Waterverbruik overzicht per maand klopte niet. Er werd door 13 gedeeld i.p.v 12.
  • Bugfix: Het aanmaken van automatische af/overschrijvingen voor de afschrijving van een bezit, gaf range check error indien er een toekomstige overschrijving aangemaakt moest worden voor het restbedrag.
 • 17-7-2022: Uitgave WinBank versie 2.9.3.
  • Bugfix: Bij het geheel verwijderen van een ongebruikte bron, kon een deel van de importeerlabels gelinkt worden aan andere en dus foutieve bronnen.
  • Bugfix:Automatsiche herkenning van TAB gescheiden importeerformaten werkte niet als de teksten veel komma's bevatten (dus meer dan TABS). Daarom kijkt de herkenning nu naar >4 TAB's op een regel.
  • Bugfix: Negatieve parameters voor de Sparen of Lenen berekeningen resulteerde in een error bij het opslaan van die waarden bij het afsluiten van het venster.
  • Bugfix: Het ongedaan maken (Undo)  van een koerswijziging in een overschrijvingenlijst gaf een error en een corrupte beleggingsfondsorder.
  • Aanpassing: De minimum datum van het invoerveld voor Bezittingen "Niet meer in bezit sinds" is verlaagd naar 1-1-1980.
  • Bugfix: Na het schakelen van het Meerdere bronnen/groepen Inkomsten en Uitgaven overzicht naar Jaarsaldo's overzicht, kon het jaarsaldo's overzicht teveel rijen weergeven.
  • Bugfix: de Overschrijvingen functie werkte niet in het Meerdere bronnen/groepen Inkomsten en Uitgaven overzicht
  • Bugfix: Automatische overschrijvingen werkten tot de einddatum in plaats van tot en met de einddatum, zoals vermeldt in tekst. Automatische overschrijvingen werken nu tot en met de einddatum.
  • Bugfix: Klikken op of scrollen van het Gas, elektra en waterverbruik jaar- of maandoverzicht kon een error geven.
 • 3-4-2022: Uitgave van de bčta versie van WinBank 3.0.0. Deze versie heeft een nieuwe Ribbon en start 8 tot 20 keer sneller op. Zie meer info op de Bčta pagina.
 • 11-3-2022: Uitgave WinBank versie 2.9.2.
  • Nieuw: Versie 2.9.2 heeft ondersteuning voor het nieuwe Fortis BNP Paribas CSV formaat.
  • Aanpassing: km naar mijl conversiefactor aangepast van 1.609 naar 1.609344.
  • Bugfix: Het Vermogen paneel van het Boekhouding Vermogen overzicht kon verdwijnen na het schakelen tussen maand en jaaroverzichten.
 • 6-2-2022: Uitgave van WinBank 2.9.1.1. Deze versie bevat 2 bugfixes tov 2.9.1
  • Bugfix: De DMY datumconversie bugfix uit 2.9.1, bevatte een nieuwe bug voor datums die niet eindigen op een jaartal.
  • Nieuw/Bugfix:  In WinBank importeer filters kan men nu specifiek een decimale punt of komma opgeven voor bedragen en saldo's. Standaard staat deze op automatisch detecteren.
 • 4-2-2022: WinBank versie 3.0.0. is nu in de laatste ontwikkelingsfase. Deze versie heeft een nieuwe Ribbon en start 8 tot 20 keer sneller op. Mogelijk verhelpt dit ook de "Reageert niet" meldingen van sommige gebruikers. Zie meer info op de Bčta pagina.
 • 4-2-2022: Uitgave van WinBank 2.9.1.
  • Nieuw: Ondersteuning van het Deutsche bank CSV bankformaat
  • Bugfix: De nieuwe versie link werkte niet meer. Deze verwees naar downlaod.lvtsoftware.nl, welke niet meer bestaat.
  • Bugfix: DMY datumconversie in het importeerfilter werkte niet goed in combinatie met het Windows datum jaarformaat jjjj/yyyy.
  • Bugfix: Bij het schakelen tussen Inkomsten en uitgaven-grafieken in het grafiekenscherm, werd de grafiek niet ververst.
  • Bugfix: In gas, elektra, water-verbruikgrafieken, werden bij ontbrekende data, de in de tabel gefilterde data niet goed weergegeven (verkeerde datapunten werden licht grijs weergegeven).
  • Bugfix: In de gas, elektra, water-verbruiktabellen werd het filter niet gereset bij het wisselen tussen de overzichten.
 • 16-1-2022: Uitgave van WinBank 2.9.0 (build 10).
  • Nieuw:
   • Versie 2.9.0 kent geen limieten op het aantal records (bronnen, groepen, relaties etc.)
   • Importeerbestanden geplaatst in een gespecificeerde folder kunnen nu automatisch geladen worden in het importeren scherm. Dit mogen bestanden zijn van meerdere banken en/of meerdere bestanden van dezelfde bank. Alle overschrijvingen van alle banken verschijnen dan tegelijk in het importeren scherm (Info op hulppagina).
   • In het importerenscherm geeft WinBank na elke overschrijving het WinBank rekeningsaldo weer en, indien aanwezig in het importbestand, ook het geďmporteerde saldo.
   • Onderin het hoofdscherm kan een informatiepaneel weergegeven worden met daarin de saldo's, koers en laatste overschrijving van de button waarover men met de muis beweegt (optie op Instellingen tab van het hoofdscherm).
   • Er kunnen nu ook opmerkingen toegevoegd worden aan groepen en beleggingsfondsen.
   • Optie  om nieuwe bronnen van een specifiek brontype automatisch toe te voegen aan groepen. Bijvoorbeeld nieuwe Bankrekening-bronnen of beleggingsfonds-bronnen toevoegen aan de groep Vermogen. Of Beleggingsfonds kosten, koers en dividendsbronnen toevoegen aan een groep Beleggingen rendement. (Info op hulppagina).
   • WinBank blokkeert het afsluiten van Windows indien er nog steeds een boekhouding geopend is.
   • WinBank Importeer Filters (WIF) kunnen nu ook SEPA velden (Incassant ID, Machtiging ID en kenmerk) en banksaldo's verwerken. En ze kunnen beperkt met Unicode UTF16 bestanden verwerken.
   • Het MT940 importeerformaat verwerkt nu ook SEPA velden.
   • Het maximum aantal dagen verschil, waarbij WinBank overschrijvingen als vermoedelijk dubbel markeert, is nu variabel. Standaard staat deze op 3 dagen, omdat banken overschrijvingen pas na het weekend verwerken. Bij het activeren van de Importeer optie "Vermoedelijk dubbele overschrijvingen niet importeren" vraagt Winbank nu om het maximum aantal dagen verschil.
   • Functie toegevoegd aan het digitale documenten overzicht, om tekst te vervangen in de links van digitale documenten
   • In het importeren scherm wordt onder de importerenbalk (rode en groene vakjes) nu extra imformatie weergegeven over de status van de geselecteerde overschrijving. Dus waarom Winbank denkt dat een overschrijving al geďmporteerd is of waarom deze dubbel is.
   • Zoekfunctie in tabellen kan geactiveerd worden met <CTRL F>. Dit werkt alleen als het overzicht geen eigen zoekfunctie heeft.
  • Aanpassingen
   • Overschrijvingnummers worden nu bij het openen van de boekhouding gevuld met de recordnummers uit de database.
   • De melding dat, overschrijvingen met een identieke datum, omschrijving en bedrag, met  #1, #2, #3 etc genummerd worden bij het importeren, wordt nu maar een maal gegeven.
   • Als het importeerbestand geen nieuwe overschrijvingen bevat, wordt nu standaard de eerste overschrijving weergegeven, ook al staat de optie "Alleen nieuwe overschrijvingen importeren" aan.
   • Als vermoedelijk dubbel gemarkeerde overschrijvingen (beige vakjes) kunnen nu geimporteerd worden door met <CTRL Linker Muistoets> op het beige vakje te klikken.
   • Aanpassen van de zoekopdracht in de overschrijvingenlijst werkt nu ook als er niet op een omschrijving wordt gezocht
   • Einddatum van een digitaal document verhoogd naar huidig jaar + 20 jaar.
  • Bugfixes:
   • WinBank kon een memory acces error geven bij het gebruik van geavanceerde schaalinstellingen in Windows 10.
   • In WinBank tabellen met filters, kon een afwijkende fontgrootte  schalingsproblemen geven (te lage rijhoogtes). 
   • De relatie van een Automatische overschrijving werd niet ingevuld bij een handmatige uitvoering in het Nieuwe overschrijvingen scherm.
   • In een boekhouding met minder dan 10 bronnen, kon er een range check error optreden in het importerenscherm in score mode.
   • Sorteren op de secundaire sorteerkolom in tabellen ging niet goed, als er in de primaire sorteerkolom een verschil was in hoofd/kleine letters.
   • Winbank kon niet overweg met het datums die starten met de lange dagnaam (b.v. Zondag 4-Apr-2021)
   • Nieuwe meter detectie in Gas Elektra Water overzicht werkte niet goed in gesorteerde tabellen.
   • De bezittingen-groep-selectielijst in de ribbon van het bezittingen overzicht werd niet ververst na het wijzigen van de naam van de bezittingen-groep in het bezittingen wijzigen scherm.
   • Link naar de inleiding op de hulp-website klopte niet in startup scherm.
   • In rapporten werkte de ALS functie niet goed indien er een komma stond in de tekst tussen quotes.
   • Scheidingsteken voor het ASN/SNS formaat flexibel gemaakt zodat zowel het CSV  als CSV 2004 formaat geďmporteerd kan worden.
   • Netto groep overzichten gaven foutieve Inkomsten en uitgaven totalen (saldo's klopte wel).
   • Het Automatische overschrijvingen status overzicht werd niet ververst na het aanpassen van een automatsiche overschrijving in hetzelfde scherm.
   • Sommige geprintte rapporten hadden de verkeerde kopteksten en gebruikte het verkeerde font.
   • Indien er een standaard importbestand gedefinieerd was voor het "Automatisch Bankformaat", kon dit bij het openen van het importeren scherm, een WIF bestand niet gevonden fout geven.
 • 2-5-2021: Uitgave van WinBank 2.8.8.5
  • Bugfix: het MT940 importeerformaat stond gemarkeerd als oud importeerformaat
  • Bugfix: WinBank kon niet werken met het datumformaat dddd dd mmm jjjj
  • Bugfix: Het brandstofverbruik overzicht kon een delen door 0 error geven wanneer de verbruiken starten met 2 verbruiken op 1 dag
  • Bugfix: Bij het geheel verwijderen van een bron, werd deze verwijdering niet verwerkt in de digitale documenten
 • 27-3-2021: Uitgave van Build 1 van Bčta versie 2.9.0. Deze versie kent geen limieten op het aantal records, kan overschrijvingen van meerdere banken tegelijk importeren en kan een informatiepaneel onderin het hoofdscherm weergeven. Zie voor meer informatie de Bčta pagina.
 • 1-2-2021: Zonder verdere aankondiging is de WinBank website op de Ziggo homepage nu toch geheel offline gegaan. Alleen WinBank versies 2.8.7 en nieuwer kunnen nu nog versie controles uitvoeren  en KNMI weergegevens downloaden.
 • 30-1-2021: Uitgave van WinBank 2.8.8.4
  • Nieuw: Ondersteuning van het nieuwe Argenta NL CSV formaat.
  • Bugfix: De link naar de hulpwebsite in het Eerste gebruik startscherm werkte niet meer.
  • Bugfix: De startweek van wekelijkse Automatische overschrijvingen werd foutief berekend, indien de startdatum in week 53 van 2020 viel en er een jaarlijkse periode geselecteerd was.
  • Bugfix: Na het Reactiveren en meteen weer Deactiveren van een bron in het Bron Bewerken scherm, kwam WinBank na het sluiten van dit scherm toch met de vraag om de nieuwe bron te plaatsen.

Zie de archief pagina's voor ouder nieuws

WinBank Hulp Website

© MJweb.nl