Bčta versies

[Home] [Download]

Op deze pagina vindt u de laatste WinBank bčta versie. Bčta versies zijn minder uitgebreid getest dan de definitieve versies van WinBank. Ze zijn dus alleen bedoeld voor ervaren gebruikers die regelmatig back-ups maken van hun boekhouding en die het niet erg vinden als er eens een bug in het programma zit. Bugs en suggesties s.v.p. melden op winbank@mjweb.nl, bij voorkeur via de Bug rapporteren functie in de Tools tab.

Er is op dit moment geen Bčta versie
 

Hieronder de historie van de laatse Winbank 3.0 bčta builds

WinBank is in de laatste jaren om onduidelijke redenen steeds trager geworden. Hoewel nog werkbaar bij de meeste gebruikers, had een groeiende groep gebruikers last van "Reageert niet" meldingen in WinBank. De vermoedelijke dader is de Ribbon (echter nooit bevestigd). Daarom is de niet meer ondersteunde Ribbon vervangen door een zelf geschreven Ribbon kloon. Deze kloon gebruikt alleen standaard Windows componenten (buttons, checkboxes etc), de verschillende skins zijn dus niet meer beschikbaar. Wel zijn nu de kleurgradiënt en fonts instelbaar. Met de nieuwe Ribbon start WinBank 8 tot 20 keer sneller op!

De werking van de Ribbon is iets anders, zeker met toetsenbord besturing. Zie deze pagina's op de hulp website voor een uitleg:

De database, de saldoberekeningen en overzichten zijn niet veranderd. Alleen de interface is veranderd. Het bestandsformaat is dus ook gelijk aan het WinBank 2.8.x en 2.9.x bestandsformaat, het is dus mogelijk terug te gaan naar versie 2.9.x.

Build geschiedenis:

1-11-2022: WinBank 3.0.0 Build 10, finale versie

 • Bug: Het aanmaken van automatische af/overschrijvingen voor de afschrijving van een bezit, gaf range check error in het geval er een toekomstige overschrijving aangemaakt moest worden voor het restbedrag.
 • Aanpassing: Het gemiidelde auto- of motorverbruik wordt nu berekend uit het totaal aantal kilometers en liters/kWh. Dit i.p.v. het gemiddelde van alle individuele verbruiken. De nieuwe methode is niet gevoelig voor afwijkende verbruiken door het een keer niet vol tanken.

1-10-2022: WinBank 3.0.0 Build 9

 • Bug: In het grafieken scherm werd serie 1 altijd geselecteerd.
 • Bug: WinBank gaf altijd een waarschuwing voor het schakelen tussen een XY en non-XY grafiek, ook al werd er tussen 2 gelijkwaardige grafiektypen geschakeld.
 • Bug: Het Jaargemiddelde in het Gas, Elektra en Waterverbruik overzicht per maand klopte niet. Er werd door 13 gedeeld i.p.v 12.
 • Bug: Schakelen naar een WinBank tabel met minder kolommen kon een range check error geven.
 • Aanpassing: In het Gas, Elektra en Waterverbruik overzicht is het aantal decimalen voor het verbruik per jaar nu gelijk aan die van de meterstanden i.p.v. verbruik 2.
 • Aanpassing: De lineaire  regressie en polynoom fits voor de grafieken negeren nu in de WinBank tabellen uitgefilterde punten (grijs weergegeven).

1-9-2022: WinBank 3.0.0 Build 8

 • Bug: De sortering van tabellen kon starten bij de verkeerde rij, met onvoorspelbare gevolgen en errors.
 • Bug bij het wijzigen van gas/elektra/water verbruikgegegevens, gaf de tabel tijdelijk dubbele data weer. DIt kwam door het niet herinitialiseren van de tabel.
 • Bij de automatische controle van nieuw te importeren overschrijvingen kon een range check error ontstaan
 • Bug: De grafiek optie "Toon details fits onder grafiek" werd niet onthouden.
 • Bug: Na het laden van "Grafiek instellingen" uit een bestand, werden de nieuwe opties wel geladen, maar niet meteen weergeven in het Grafiek opties scherm.

19-8-2022: WinBank 3.0.0 Build 7

 • Nieuw: Ondersteuning voor het nieuwe importformaat van de Duitse GLS Bank.
 • Aanpassing: Het dubbel initialiseren van arrays voor de WinBank tabellen voorkomen (resulteert in het sneller laden van de tabellen).
 • Bug: Het was mogelijk meer dan het maximum aantal van 10 verbruiken per woning aan te maken, wat vervolgens in een error resulteerde.
 • Bug: Het was niet meer mogelijk het aantal rijen of kolommen van rapporten te veranderen (sinds 2.9.0).
 • Bug: De Rente grafiek van het Rente over spaarrekeningen overzicht en de Deposito's grafiek van het Rente over deposito's overzicht werkte niet en gaven een error.
 • Bug: Het ribbon instellingen bestand werd bij elke update overschreven door het standaard bestand.
 • Bug: Het annuleren van een Vaste automatische overschrijving werd niet goed verwerkt in de saldovoorspeller, alleen indien de interval groter was dan 1 week of 1 maand.
 • Bug: Na het aanpassen van de startdatum van een bestaande Automatische overschrijving, kon deze datum genegeerd worden door WinBank.

16-7-2022: WinBank 3.0.0 Build 6

 • Bug: Bij het geheel verwijderen van een ongebruikte bron, kon een deel van de importeerlabels gelinkt worden aan andere en dus foutieve bronnen.
 • Bug: Meerdere overzichten werden bij het openen van het venster meer dan 1 keer geladen.
 • Bug:Automatsiche herkenning van TAB gescheiden importeerformaten werkte niet als de teksten veel komma's bevatten (dus meer dan TABS). Daarom kijkt de herkenning nu naar >4 TAB's op een regel.
 • Bug: Het schalen van de breedte van opmerkingen kolom in het Auto/Motorverbruik overzicht werkte niet goed bij weinig opmerkingen.
 • Aanpassing: WinBank crasht nu niet meer bij het ontbreken van het Bankformaten300.csv bestand.
 • Nieuw: Het verbruik meterstandeninvoerscherm bevat nu een calculator om bv nacht en dagelektraverbruik bij elkaar op te tellen.
 • Bug: In het importerenscherm waren de Zoekopdracht en Standaard bestand opdrachten omgekeerd.
 • Bug: Het grafiekpaneel van de ribbon van het Maandsaldo's overzicht schaalt niet na het (de)activeren van de Saldo's per jaar optie.
 • Bug: De rijhoogtes van de tabellen schaalde niet goed bij een groot font voor de Vaste cellen.
 • Aanpassing: Rijhoogte schaling tabellen versnelt in standaard tabellen (Nu onafhankelijk van de inhoud van de tabel)
 • Bug: De kolombreedtes van het boekhoudingoverzicht Hoofdgroep en bronoverschrijvingen werd niet opgeslagen bij wisselen tussen tabs, alleen bij het afsluiten van het venster werden ze wel opgeslagen.
 • Bug: Op de "Filter uit" buttons verscheen geen rood kruis na het activeren van een filter in een tabel.
 • Bug: Negatieve parameters voor de Sparen of Lenen berekeningen resulteerde in een error bij het opslaan van die waarden bij het afsluiten van het venster.

25-5-2022: WinBank 3.0.0 Build 5

 • Bug: De button omlaag in het subpagina's bewerken scherm werkte als button omhoog.
 • Bug: Het ongedaan maken (Undo) van een koerswijziging in een overschrijvingenlijst gaf een error en een corrupte beleggingsfondsorder.
 • Bug: De button "Selectie naar importeerlabel" van het Overschrijvingen importeren werkte niet.
 • Bug: Sommige Ribbon-Hints van het bezittingen overzicht knipperde.
 • Aanpassing: De minimum datum van het invoerveld voor Bezittingen "Niet meer in bezit sinds" is verlaagd naar 1-1-1980.
 • Aanpassing: De tekst van actieve dropdown buttons in de ribbon werd grijs weergegeven. Dat is nu weer zwart. Alleen als men met de muis over de dropdown button beweegt wordt de tekst of het icoontje in kleur of grijs weergeven om aan te geven welke functie geactiveerd zal worden bij aanklikken.

9-4-2022: WinBank 3.0.0 Build 4

 • Bug: Tegenrekening kopiëren button in in het Overschrijving importeren scherm werkte niet.
 • Bug: Na het schakelen tussen 2 grafiektypes in het grafieken scherm herschaalde de Ribbon niet.
 • Bug: Het toevoegen/wijzigen van een bijlage in het opmerkingen scherm sloot het scherm.
 • Bug: Het WBVoorbeeld bestand bevatte conflicterende Automatische overschrijvingen namen.
 • Bug: Het minimum saldo voor de saldobewaking in de saldovoorspeller werd niet weergegeven.
 • Bug: Na het schakelen van het Meerdere bronnen/groepen Inkomsten en Uitgaven overzicht naar Jaarsaldo's overzicht, kon het jaarsaldo's overzicht teveel rijen weergeven.
 • Bug: de Overschrijvingen functie werkte niet in het Meerdere bronnen/groepen Inkomsten en Uitgaven overzicht
 • Bug: De Ribbon-Werkbalk gradiënt optie instelling werd niet verwerkt in de Voorbeeld ribbon in het Algemene instellingen scherm.
 • Aanpassing: De controle op conflicterende Automatische overschrijvingen namen wordt nu alleen uitgevoerd bij het opslaan en indien de VanBron en NaarBron gelijk zijn.
 • Nieuw: Het automatische overschrijvingen status overzicht laat nu de details van de uitgevoerde overschrijving zien onder de tabellen.

3-4-2022: WinBank 3.0.0 Build 3

 • Aanpassing: Ribbon vervangen door zelf geschreven ribbon.
 • Aanpassing: Meerdere iconen zijn vernieuwd en/of vervangen door modernere varianten.
 • Aanpassing: Alle button zijns vervangen door standaard Windows buttons.
 • Aanpassing: De importeerfilter-instellingen worden nu in de boekhouding opgeslagen in plaats van het Filters.CSV bestand, wat problemen gaf met sommige virusscanners.
 • Nieuw: De optie "Startsaldo aan Eindsaldo koppelen" voor bronnen kan nu voor alle boekjaren ingesteld worden door de <SHIFT> ingedrukt te houden tijdens het (de)activeren van de optie.
 • Nieuw: Het Gas, elektra en waterverbruik maandoverzicht kan nu ook het gemiddelde per maand weergeven (optie in de ribbon).
 • Aanpassing: WinBank herkent uitgevoerde automatische overschrijvingen aan de aanwezigheid van de naam in de omschrijving van de overschrijving. Dat kan problemen geven indien de naam van de ene automatische overschrijving onderdeel is van de naam van een andere automatische overschrijving. Daarom controleert WinBank hier nu op en weigert conflicterende namen.
 • Bug: Bij Automatische overschrijvingen was het mogelijk een startdatum te kiezen in een toekomstig boekjaar. Dit mag niet en is daarom nu uitgeschakeld.
 • Bug: Automatische overschrijvingen werkten tot de einddatum in plaats van tot en met de einddatum, zoals vermeldt in tekst. Automatische overschrijvingen werken nu tot en met de einddatum.
 • Bug: Bij het importeren werd het bankrekeningsaldo van het geselecteerde boekjaar gebruikt, in plaats van het laatste boekjaar.
 • Bug: Klikken op of scrollen van het Gas, elektra en waterverbruik jaar- of maandoverzicht kon een error geven.

Ter INFO: De bčta versies worden uitgegeven als builds. Elke keer als WinBank opnieuw gecompileerd wordt, wordt de build met 1 verhoogd. Hogere builds zijn dus nieuwere versies met als het goed is minder bugs. Wilt u weten welke build u hebt, kijk dan in de statusbalk van WinBank..

WinBank Hulp Website

© MJweb.nl