Archief 2010

[Archief 2019/20] [Archief 2017/18] [Archief 2016] [Archief 2015] [Archief 2014] [Archief 2013] [Archief 2012] [Archief  2011] [Archief  2010] [Archief  2009] [Archief 2008] [Archief 2007]

Op deze pagina vindt u het nieuws over WinBank uit 2010

 • 27-12-2010: Uitgave van bŔta versie 2.2.0 met het nieuwe WinBank uiterlijk.
 • 27-11-2010: Uitgave van versie 2.1.8.4 met ondersteuning voor het Leaseplan bank CSV formaat.
  • Bugfix: Het brandstofverbruik werd niet meer berekend in het invoerscherm als men het aantal gereden kilometers invoert i.p.v. de oude en nieuwe km stand
  • Bij het inlezen van het KBC bank formaat verwijdert WinBank nu ook de 2 getallen na BE, aangezien die ook tot de SEPA code behoren. Daardoor wordt nu bij de KBC bank ook alleen het bankrekeningnummer ingelezen.
 • 14-11-2010: Uitgave van versie 2.1.8.3 met enkele bugfixes in het brandstofverbruik scherm.
  • Bugfix: Het verwijderen van een brandstofverbruik record kon een error geven
  • Bugfix: Bij het invoeren van 2 records op 1 dag werd de km stand niet goed berekend.
 • 13-11-2010: Uitgave van versie 2.1.8.2 met 2 mogelijke bugfixes. Heeft u geen last van deze bugs dan kunt u deze update overslaan.
  • Bugfix 1 zou de problemen met onvoorspelbare IO errors op sommige systemen moeten verhelpen. Aangezien de bugs niet reproduceerbaar zijn op mijn systemen is dit een mogelijke bugfix.
  • Bugfix 2 is ook een mogelijke bugfix. Deze zou de bug die resulteert in de Engelse datum notatie op sommige Windows 7 systemen moeten verhelpen. Code afkomstige van een vermelding op een internet site.
 • 1-11-2010: Uitgave van versie 2.1.8.1 met 1 bugfix
  • Bugfix: In Versie 2.1.8 gaf het openen van het bewerk groepen scherm een buttonstyle error. Deze bug, die alleen in versie 2.1.8 zat, is nu verholpen.
  • Deze versie kan ook omgaan met de nieuwe SEPA bankrekeningnummers die door sommige Belgische banken gebruikt worden (BExx 1234 1234 1234).
 • 30-10-2010: Uitgave van versie 2.1.8 met 1 bugfix en een extra beveiliging:
  • Bugfix:De omschrijving vergelijking functie van het importeerscherm kan een delen door 0 error geven indien de ge´mporteerde overschrijving leeg is.
  • Beveiliging: Importeerlabels moeten nu minimaal 2 tekens lang zijn en mogen niet alleen uit spaties bestaan. Zeer korte importeerlabels kunnen vreemde resultaten geven bij het importeren omdat deze korte importeerlabels heel vaak voorkomen in de ge´mporteerde omschrijvingen.
 • 30-10-2010: Preview van versie 2.2.0 op de site geplaats.
 • 9-6-2010: Uitgave van versie 2.1.7 met 1 bugfix:
  • Bugfix: Als een niet als button weergegeven groep omgezet wordt in een wel weer te geven gewone groep (dus geen hoofdgroep), dan had deze groep geen subpagina. Dit geeft foutmeldingen bij het plaatsen van de groepbutton.
 • 13-8-2010: Uitgave van versie 2.1.6 met 3 bugfixes:
  • Bugfix: Bij het meermalen afdrukken van de bron overschrijvingenlijst werd de print marge aan de onderkant van de pagina steeds groter.
  • Bugfix: Bij het gebruik van een importeerfilter dat VanBronnen of NaarBronnen herkent, werkte de raad 2e bron functie niet goed.
  • BugFix: De budgetten van variabele bronnen in het budgetbeheer venster werden niet goed weergegeven.
 • 19-7-2010: Uitgave van versie 2.1.5 met een score mode voor de Importeren - Raad 2e bron functie en een bugfix:
  • WinBank heeft nu een alternatieve Raad 2e bron functie die gebruikt wordt tijdens het importeren van overschrijvingen. Deze nieuwe mode gebruikt scores om te juiste 2e bron te vinden. Waar de oude Raad 2e bron functie (nu standaard genoemd) stopt zodra een bron voldoet aan een van de zoekcriteria, gaat de score mode functie door en geeft scores aan alle bronnen die voldoen aan de criteria. De bron met de hoogste score wordt geselecteerd. Men kan nu dus b.v meerdere bronnen met hetzelfde rekeningnummer hebben. Dan geeft dat dezelfde score en worden b.v. de importeerlabels van die bronnen doorslaggevend.
  • De raad 2e bron functie (standaard en score mode) heeft nu nog een extra criterium voor het zoeken van de 2e bron. Deze "Omschrijving vergelijking" criterium vergelijkt de ge´mporteerde omschrijving met de omschrijvingen van overschrijvingen reeds in de boekhouding. De omschrijving met de grootste overeenkomst wordt gebruikt voor het selecteren van de 2e bron.
  • Beide nieuwe functies kunnen geactiveerd worden in het opties menu van het importeren scherm.
  • Bugfix: Bij het importeren van overschrijvingen met behulp van een filter werd de NaarBron niet geraden (o.a. het geval bij het Rabobank CSV formaat).
 • 27-6-2010: Uitgave van versie 2.1.4 met 2 bugfixes en aanpassingen:
  • Bugfix: Het uitvoeren van een toekomstige overschrijving kon een andere toekomstige overschrijving verwijderen. Deze bug is aanwezig in WinBank sinds versie 2.1.2
  • Bugfix: De USB mode werkte niet meer. Om de USB mode te gebruiken, plaats alle directories in de WinBank directory op uw USB stick. Hiervoor moet u de WBData en WinBank boekhouding directory uit uw mijn documenten directory verplaatsen naar de WinBank directory op uw USB stick.
  • Aanpassing: De beleggingsfondsen importeren functie werkt ook met de Belgische Morningstar website.
  • Aanpassing: De beleggingsfondskoers wordt nu op 3 cijfers afgerond in het maak overschrijvingenscherm..
 • 21-6-2010: Uitgave van versie 2.1.3 met 2 bugfixes:
  • Bugfix: Het boekhouding vermogenoverzicht gaf een error als men het overzicht per maand bekeek en er geen bronnen waren van het type lening.
  • Bugfix: De importlabel EUR=XX werkte niet goed door afrondingsproblemen. EUR>XX en EUR<XX werkten wel.
 • 8-6-2010: Uitgave van versie 2.1.2 met enkele nieuwe functies:
  • Importeerlabels kunnen nu ook zoeken op bedragen. De combinatie van importeerlabels "FBTO" en "+EUR >150" zoekt dus alle overschrijvingen met FBTO in de omschrijving en het bedrag moet groter zijn dan EUR 150.
  • Bij de importeerlabels kan men nu ook aangeven dat een woord daar moet starten of eindigen. De importeerlabel "auto_" vindt wel "Huurauto" maar "Automatisch" wordt niet herkend omdat op de plaats van de _ geen letter mag staan.
  • Importeerlabels worden nu ook gezocht in ge´mporteerde codes.
  • WinBank noemt de geldstroom naar een bron altijd inkomsten. Ook voor uitgave-bronnen zoals verzekeringen. Dit leidde in sommige overzichten voor vreemde benamingen. Vanaf versie 2.1.2 kan men de benaming van deze geldstroom aanpassen afhankelijk van het brontype. Zo kunt u opgeven dat voor een bron van het type Uitgavebron, de benaming Bij en Af moet zijn. Voor Bankrekeningbronnen kunt u de oude benaming van Inkomsten en Uitgaven aanhouden. De benamingen zijn naar eigen inzicht aan te passen in het Instellingenscherm op het tabblad benamingen. Bij het openen van uw boekhouding zal WinBank eenmalig de vraag stellen of u deze nieuwe benamingen wilt gebruiken.
  • In rapporten kan men nu kolommen selecteren en rijhoogtes en kolombreedtes opgeven.
  • In rapporten kan men met de functie #LIJST een lijst met bron/groep/beleggingsfondsnamen invoegen. Dit kan een actieve of inactieve lijst  zijn.
  • De links naar bijlagen in subdirectories van uw boekhouding worden nu relatief opgeslagen. Dit heeft als voordeel dat u uw bijlagen met uw boekhouding naar een andere directory (of systeem) kunt verplaatsen zonder dat de links ongeldig worden. Wilt u ook reeds bestaande links relatief maken. Ga dan in het extra menu naar Tools.
  • Het font van de boekjaar- en subpaginatabs in het hoofdscherm kan nu aangepast worden. Ga hiervoor naar het instellingenscherm en het tabblad Kleuren/Fonts/Tabellen en kies voor font.
  • Het boekhoudingoverzicht Vermogen overzicht kan nu ook maandsaldo's weergeven
  • De exporteerfunctie exporteert ook de relatie, code, rekeningnummer en tegenrekening.
 • 1-5-2010: Uitgave van versie 2.1.1 met een verbeterde QIF importeerfunctie en enkele bugfixes:
  • Nieuwe functie: De QIF import in het "Overschrijvingen importeren"scherm kan nu rekeningen, tegenrekeningen en bronnen herkennen, indien de bronnamen in WinBank overeenkomen met de accountnamen en subcategorieŰn in het QIF bestand. Zie de WinBank hulpfile voor meer informatie.
  • Nieuwe functie: VanBronnen en NaarBronnen in importeerfilters worden nu gebruikt bij het importeren in het "Overschrijvingen importeren" scherm. De bronnaam in WinBank moet dan overeenkomen met de ge´mporteerde VanBron of NaarBron.
  • Bugfix: De "Splits overschrijving" functie in de "Bron overschrijvingenlijst" functioneerde niet goed als men over het originele bedrag heen ging.
  • Bugfix: Na het aanmaken van een nieuwe bron in het "Overschrijvingen importeren" scherm kon de bronselectie gewist worden.
  • Bugfix: De "Alle overschrijvingen importeren" functie in het "Overschrijvingen importeren" scherm werkte niet goed als het importeerbestand maar 1 overschrijving bevatte.
  • Bugfix: De renteberekening over een spaarrekening kon afwijkende resultaten geven door afrondingsverschillen.
 • 7-2-2010: Uitgave van versie 2.1.0. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. versie 2.0.6. zitten in het importeerscherm.
  • Alle instellingen voor het importeren zitten nu in het importeerscherm zelf.
  • Men kan in het importeerscherm wisselen tussen verschillende importeerformaten.
  • Importeren van overschrijvingen die vanuit OROV (CSV bestanden) of MS Money (QIF bestanden) geŰxporteerd zijn.
  • Importeren van overschrijvingen uit bestanden waarvoor u een WinBank Importeer Filter heeft gemaakt
  • Extra banken toegevoegd: NIBC, Graftschafter Volksbank, PayPal, KBC, MoneYou, Rabobank kommagescheiden TXT/CSV formaat
  • Voor de overige wijzigingen klik hier.  

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware