Archief 2013

[Archief 2019/20] [Archief 2017/18] [Archief 2016] [Archief 2015] [Archief 2014] [Archief 2013] [Archief 2012] [Archief  2011] [Archief  2010] [Archief  2009] [Archief 2008] [Archief 2007]

Deze pagina bevat het nieuws over WinBank uit 2013

 • 24-11-2013: Uitgave WinBank versie 2.4.5 bŔta. De belangrijkste veranderingen zijn de toevoeging van tabelfilters en het maximum aantal series in grafieken is verhoogd naar 100. Zie de bŔta pagina voor meer informatie.
 • 13-10-2013: Het Moneyou download formaat is veranderd. Het formaat is gelijk aan het Argenta NL en Record Bank BelgiŰ formaat en kan daarom ge´mporteerd worden met het Record bank BelgiŰ formaat. In de volgende versie van WinBank zal weer een apart Moneyou formaat zitten. Het oude formaat kan men dan blijven importeren met het Moneyou oud formaat.
 • 20-8-2013: Uitgave WinBank versie 2.4.4. met weergave van feestdagen en bijzondere dagen in de kalender en enkele bugfixes
  • In de kalender worden feestdagen en andere bijzondere kalenderdagen nu weergegeven met een andere achtergrondkleur. Ook kan men zijn eigen bijzondere kalenderdagen toevoegen. Klik hiervoor met de <Rechter Muistoets> op de kalender en kies Feestdagen.
  • Ook in de datum kiezer kan men de achtergrondkleur laten veranderen bij Feestdagen en bijzondere kalenderdagen. Dagen in het weekend worden vet weergegeven. En de hint laat de volledige datum inclusief dag van de week en een omschrijving van de feestdag zien. Deze optie staat standaard uit.
  • Het instellingen scherm is opnieuw ingedeeld. Ruimer en met een hopelijk logischere indeling.
  • In het Relatie versus Bron scherm kan men nu ook een taartgrafiek weergeven
  • Neteller WIF importeerfilter toegevoegd.
  • Bugfix: De sortering van gas-, elektra- en waterverbruik en kosten tabellen startte in sommige gevallen bij de verkeerde rij.
  • Bugfix: De geselecteerde overschrijvingen in de overschrijvingenlijsten werden niet goed weergegeven na een Zoek tekst opdracht. De overschrijvingen werden wel geselecteerd, maar de tabel werd niet ververst.
  • Bugfix: Bij het wijzigen/aanmaken van een overschrijving in een afgesloten boekjaar werd 2 keer om bevestiging gevraagd.
  • Bugfix: De routine die IBAN rekeningnummers inleest was niet bestand tegen teksten met daarin alleen spaties, punten en/of streepjes. Dit gaf een range check error.
  • De routine die IBAN nummers inleest accepteert nu ook gemaskeerde creditcard nummers. Indien een rekeningnummer met XXXX begint, verwijdert WinBank alle X'en uit de tekst. Het nummer dat overblijft wordt dan als rekeningnummer gezien. Dit is handig als men creditcard overschrijvingen wil importeren met eigen filters..
 • 5-7-2013: Uitgave WinBank versie 2.4.3. met enkele bugfixes
  • De ING girotel ASCII importeerfunctie maakte geen onderscheid tussen inkomsten en uitgaven na invoering van IBAN rekeningnummers
  • Boekhoudingen gemaakt op een PC met een Windows tekstgrootte instelling van 125% (120 ppi) werden niet goed geschaald. In het instellingenscherm staat op het tabblad "Boekjaar (Werkblad en buttons)" nu een optie die de resolutie opslaat van de PC waarop de boekhouding is gemaakt. Alleen Windows tekstgrootte instellingen 100, 125 en 150% worden getest en ondersteund.
  • Het gas, elektra en waterverbruikscherm gaf foutmeldingen in boekhoudingen zonder locaties.
  • Het boekhouding vermogen overzicht gaf foutmeldingen in boekhoudingen zonder leningen.
  • De standaard relatie werd niet meer geselecteerd in het overschrijvingen importeren scherm.
  • Het wizard scherm werd niet goed weergegeven op systemen met een 120 ppi instelling (tekstgrootte 125%)
  • De ABN AMRO SEPA importeerroutine verder verbeterd. Er zijn meerdere soorten SEPA boekingen met verschillende velden in de omschrijving.
 • 23-6-2013: Uitgave WinBank versie 2.4.2. Versie met enkele nieuwe functies
  • Boekjaren kunnen nu afgesloten worden. Dit houdt in dat er geen wijzigingen meer aangebracht kunnen worden aan dat en alle voorgaande boekjaren. Het betreft alleen veranderingen die de saldo's kunnen veranderen.
  • Het Inkomsten en Uitgavenverdeling boekhoudingoverzicht kan nu ook de verdeling per maand weergeven. Ook kunnen de totalen weergegeven worden. In dit scherm kunnen de tabellen nu ook onder elkaar weergegeven worden. U vindt dit overzicht in het overzichten menu onder boekhouding.
  • Beleggingsfonds/aandelenkoersen kunnen vanuit een tekstbestand ge´mporteerd worden. Dit tekstbestand moet een ASCII formaat hebben en een komma, puntkomma of Tab als scheidingsteken hebben. Zie de hulpfile voor meer details.
  • De Rabobank importeer functie is nu in WinBank ingebouwd en gebruikt geen filter meer. Dit is sneller en flexibeler.
  • ING is ook overgestapt op IBAN rekeningnummers. Voor de CSV formaten had dit geen gevolgen. Maar het ACSI formaat kon niet meer ge´mporteerd worden. WinBank kan nu alle ING formaten importeren.
  • SEPA Overschrijvingen kregen bij de ABN AMRO zeer lange omschrijvingen met veldcodes. WinBank leest deze codes nu in en gebruikt ze om de verschillende WinBank overschrijvingvelden te vullen.
  • In het overschrijvingen importeren scherm wordt het rekeningnummer van de rekening zelf weergegeven. Ook kan men vanuit dit scherm direct de overschrijvingenlijst van de Van- of NaarBron bekijken.
  • Bug fix: Het verplaatsen van buttons gaf problemen op systemen waarbij de Windows tekstgrootte aangepast was.
 • 2-6-2013: Uitgave WinBank versie 2.4.1. Kleine update met een herstelde Morningstar koersimporteerfunctie (HTML code op de MorningStar website was veranderd).
  Verder 3 kleine bugfixes:
  • Indien er voor een deling in de calculator een getal uit een tabel opgehaald werd (via <CTRL Linker Muistoets>) gaf dit altijd een delen door 0 error, Ook al was het aangeklikte getal ongelijk aan 0.
  • In de Jaarsaldo's tabel werd bij totalen niet de tekst voor Inkomsten en Uitgaven weergeven
  • In het overschrijvingen importeren scherm werkte de Importbestand wijzigen functie uit het menu niet meer.
 • 28-5-2013: Na ca 3 maanden als bŔta wordt de definitieve versie van WinBank 2.4.0 uitgegeven. Dit is de eerste versie van WinBank gemaakt met de nieuwste versie van Delphi (XE3), de programmeertaal voor WinBank. Dit heeft aardig wat wijzigingen vereist aan de code van WinBank. De meeste veranderingen hebben geen zichtbaar effect. Dus er lijkt weinig verandert in WinBank.
           Naast de nieuwe Delphi versie is ook de installatie procedure veranderd. De oude versie werd volledig ge´nstalleerd door de setup. Echter dit werkt niet goed bij gebruikers met beperkte rechten. Daarom installeert deze nieuwe versie zich volledig in de program files directory. Tijdens de eerste keer opstarten zal WinBank om een boekhouding/data directory vragen. Pas dan zal WinBank de installatie compleet maken. Bij bestaande installaties zult u niets merken van deze verandering omdat WinBank dan de bestaande directories gebruikt. De overige wijzigingen zijn:
  • Graaddagen in het gas-, elektra- en water-verbruik overzicht. Klik hier voor een uitleg.
  • Weergave van weergegevens is nu optioneel in het gas-, elektra- en waterverbruikoverzicht. Ook kan men nu het verbruik per weereenheid weergeven in de tabellen (b.v. kWh/uur zonneschijn, gas/graaddag).
  • Alle tabellen kunnen met behoud van een groot deel van de layout geŰxporteerd worden naar Excel of Open Office Calc. Klik daarvoor met de Rechter Muistoets op een willekeurige tabel.
  • WinBank past de locatie en schaling van de buttons nu aan, aan de Windows Tekstgrootte instelling (100, 125 of 150%). Ook zijn enkele schermen aangepast zodat alle tekst zichtbaar blijft
  • Wizard uitgebreid met een optie voor een eenvoudige, gemiddelde of gedetailleerde boekhouding. Ook kan men op het uiterlijk tabblad nu de kleuren voor inkomsten-en uitgavenbronnen kiezen/instellen.
  • Het "Rente over spaarrekeningen" overzicht kan nu ook overweg met deposito's en  in de grafieken worden nu alleen geselecteerde rekeningen weergegeven.
  • In de overschrijvingenlijsten onthoudt WinBank nu de geselecteerde overschrijvingen. Ook na een bewerk actie. Zo kunt u nu snel meerdere bewerk acties achter elkaar doen op dezelfde set overschrijvingen.
  • In het hoofdscherm heeft het indrukken van de toetsen <1> t/m <9> nu hetzelfde effect als het aanklikken van de bron met die sneltoets. Afhankelijk van de WinBank status kunnen verschillende acties worden uitgevoerd.
  • Het importeren van overschrijvingen is versneld. Het bijhouden van de ge´mporteerde overschrijvingen wordt nu tijdens het gebruik in het geheugen bijgehouden i.p.v. in een bestand. Dit is vele malen sneller.
  • De grote iconen kunnen nu ook in het menu weergegeven worden. 
  • Automatische backup2 wordt nu pas aangemaakt indien deze meer dan 7 dagen ouder is dan backup1, dit om het te snel verspreiden van fouten in beide backups te voorkomen.
  • Men kan nu het rekeningnummer als importeerlabel gebruiken. Gebruik "RKNR 12.34.56.789" (of +RKNR 12.34.56.789) als importeerlabel om deze alleen te laten gelden als er overschrijvingen ge´mporteerd worden vanaf rekening 12.34.56.789. Dit is handig als partners aparte bankrekeningen hebben en men uitgaven gescheiden wilt houden. (zie de hulpfile voor voorbeelden)
  • Aparte kolommen voor inkomsten en uitgaven in het Boekhouding Groep- en bronoverschrijvingen overzicht. Ook kan men nu bron- en groepsaldo kolommen weergeven.
  • Het is nu mogelijk rechtstreeks naar de kostenbron van een beleggingsfonds te boeken.
  • Groep selectiescherm is nu ook gebaseerd op een boomstructuur, vergelijkbaar met het bron selectiescherm.
  • In de groep overschrijvingenlijst kan men nu kiezen voor groepen uit alle boekjaren.
  • Bij het Beleggingsfonds koersen importeren scherm wordt u nu direct naar het portefeuille scherm gestuurd. Dit omdat het inloggen op morningstar via het popup scherm op de hoofdpagina niet meer werkt.
 • 25-4-2013: De Rabobank heeft aangekondigd in de loop van 2013 de ondersteuning voor het vaste lengte ASCII formaat te stoppen. Ook stapt de Rabobank over op een "nieuw" kommagescheiden CSV formaat met IBAN rekeningnummers. Dit nieuwe formaat kan reeds door WinBank ingelezen worden. Enige vereiste is dat u versie 2.3.3 of nieuwer gebruikt. Alleen deze versies kunnen goed omgaan met IBAN nummers. Om over te schakelen van het vaste lengte ASCII formaat naar het kommagescheiden CSV formaat hoeft men in WinBank alleen "Rabobank CSV" als formaat te kiezen in het "Overschrijvingen importeren" scherm.

  Voor de andere banken geldt hetzelfde. Zolang de enige verandering in het bestandsformaat de invoering van het IBAN nummers is, kan WinBank deze formaten al importeren.
 • 17-2-2013: Uitgave van versie 2.3.5: Kleine update met 2 bugfixes en een kleine aanpassing.
  • Bug fix: In de overschrijvingenlijst werkte de sortering niet goed na een bewerking indien er geen saldo kolom werd weergegeven.
  • Bug fix: Relatie importeerlabels zoeken nu ook in de geimporteerde relatie.
  • Nieuw:Automatische backup2 wordt nu pas aangemaakt indien deze meer dan 7 dagen ouder is dan backup1, dit om het te snel verspreiden van fouten in beide backups te voorkomen.
 • 10-2-2013: Uitgave van bŔta versie 2.4.0. Dit is de eerste versie gemaakt met de nieuwe versie van Delphi, de programmeertaal. Ook wordt er een nieuwe installatie methode gebruikt. Zie de BŔta pagina voor meer informatie.
 • 12-1-2013: Uitgave van versie 2.3.4 met ondersteuning voor het importeren van ING BelgiŰ overschrijvingen. De overige wijzigingen zijn:
  • Het is nu mogelijk om bij vervanging van een gas-, elektra- of watermeter een beginstand op te geven. Dit omdat soms tweedehands meters ge´nstalleerd worden.
  • Sinds het nieuwe pinnen is ingevoerd, gaf de het relatieveld bij het importeren van ING Nederland overschrijvingen geen relatie weer. Dit komt omdat ING de relatie in het mededelingen veld plaatst ipv het Naam/Omschrijving veld. In geval van Betaalautomaat betaling haalt WinBank nu de naam van de relatie uit het mededelingen veld (deel voor de "/")
  • Bugfux: Het Status en rendement beleggingsfonds info scherm kon een error geven bij het tekenen van de grafiek.
  • Bugfix: Het importeren van de meterstanden van de Eneco slimme energiemeter gaf een error.

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware