Archief 2015

[Archief 2019/20] [Archief 2017/18] [Archief 2016] [Archief 2015] [Archief 2014] [Archief 2013] [Archief 2012] [Archief  2011] [Archief  2010] [Archief  2009] [Archief 2008] [Archief 2007]

 • 20-12-2015: Uitgave van de eerste build van bŔta versie 2.7.0. In deze versie zullen de buttonbars vervangen worden door Ribbons.
 • 6-12-2015: WinBank versie 2.6.0 Vooruitgave met de volgende nieuwe functies en bugfixes:
  • Nieuw: De "Zoek en vervang" functie in de overschrijvingenlijsten kan nu ook Carriage return (line feeds) verwerken. Gebruik daarvoor het sluisteken/Pipe teken "|" (<Shift \>)
  • Nieuw: Het resultaat van de "Zoek en vervang" functie kan nu ook ongedaan gemaakt worden
  • Nieuw: Importeeroptie toegevoegd waarbij men kan kiezen of er carriage return tekens toevoegd moeten worden indien de omschrijving in het importeerbestand uit meerdere velden bestaat
   (vooral van belang bij het Rabobank CSV bestand waar de omschrijving soms in willekeurige stukken tekst geknipt wordt).
  • Nieuw: De Overschrijvingen exporteren functie exporteert nu ook de Incassant ID, Machtiging ID, Kenmerk en Opmerking velden
  • Bugfix: Het exporteren van overschrijvingen werkte niet indien er geen directory werd opgegeven
  • Bugfix: Bij een terugstorting kon WinBank onterecht aangeven dat het om een vermoedelijk dubbele overschrijving ging
 • 19-10-2015: WinBank versie 2.5.9.1 met de volgende nieuwe functies en bugfixes:
  • Nieuw: De volgorde waarin de ge´mporteerde omschrijving, -relatie en -tegenrekenoingnummer in de WinBank omschrijving geplaatst worden is nu variabel. De kan nu gewijzigd worden in het functies menu van het importeren scherm.
  • Nieuw: Er kan nu ook een periode per jaar gekozen worden in het Boekhouding Groep- en bronoverschrijving overzicht
   (deze functie onbrak nog in versie 2.5.9, maar zit wel in 2.5.9.1)
  • Bugfix: Bij het splitsen van een overschrijving kon WinBank de laatste overgeleven cent negeren.
 • 12-9-2015: WinBank versie 2.5.8: Nieuwe versie met de volgende nieuwe functies en bugfixes:
  • Nieuw: Ondersteuning voor het Keytrade bank BelgiŰ formaat
  • Nieuw: Verbeterde bronherkenning bij het importeren van overschrijvingen.
   • Machtiging ID en Incassant ID kunnen nu ook als importeerlabel gebruikt worden. Heeft u een Automatische overschrijving gekoppeld aan een machtiging ID, dan gebruikt WinBank die om de bron te herkennen.
   • Ook kan men nu zoeken op Importeerlabel A zonder importeerlabel B. Gebruik daarvoor importeerlabel "-B" als 1e importeerlabel na importeerlabel A.
   • Door NOT voor een importeerlabel te plaatsen, kunt u voorkomen dat de bron met dat importeerlabel geselecteerd wordt indien dat importeerlabel in de omschrijving voor komt.
    Voorbeeld: Importeerlabel "NOT 12-HJK-3" voor de Bron "─uto 2", voorkomt dat de bron "Auto 2" geselecteerd wordt als kenteken 12--HJK-3 in de omschrijving van de ge´mporteerde overschrijving zit.
  • Bugfix: Bij het invoeren van kilometerstanden in mijlen werd de oude stand in kilometers weergegeven.
  • Bugfix: Het "Importeerlabels wijzigen" scherm verdwijnt niet meer achter het "Automatische bron- en relatiesherkenning" scherm
  • Aanpassing: Met de "OK en volgende" button in het "Nieuw overschrijvingen" scherm wordt rentedatum behouden.
 • 21-8-2015: WinBank versie 2.5.7: Kleine update met de volgende nieuwe functie, aanpassingen en bugfixes
  • Nieuw: Ondersteuning voor het van Lanschot SEPA CSV formaat
  • Nieuw: Voorschotverbruik controle in het Gas, Elektra en Waterverbruik overzicht
  • Aanpassing: Het maximum aantal opmerkingen is verhoogd van 5000 naar 10000
  • Aanpassing: In het overschrijvingen scherm springt men met de Enter toets nu alleen nog van invoerveld naar invoerveld. De checkboxes worden overgeslagen. Om de checkboxes met het toetsenbord te bereiken kan men de TAB toest gebruiken, die het "normale" windows gedrag vertoond.
  • Bugfix: In het "Boekhouding inkomsten en uitgaven overzicht" kon men in de "Details per jaar stand" soms niet alle boekjaren kiezen.
  • Bugfix: WinBank kon niet meer dan 20 automatische overschrijvingen weergeven in het (Nieuwe) Overschrijvingenscherm en gaf een error. Dit aantal is nu verhoogd naar 40. Boven de 40 geeft nu geen error meer, deze worden niet weergegeven.
   (Let wel. het gaat hier dus om 40 automatische overschrijvingen per unieke VanBron NaarBron combinatie, niet om het totaal aantal automatische overschrijvingen).
  • Bugfix: Het wijzigen van de standaard prijs van een verbruiksoort werkte niet
  • Bugfix: Bij het handmatig invoeren van meerdere overschrijvingen werd de datum niet meer onthouden.
  • Bugfix: In het beleggingsfondskoersen importeren scherm was geen standaard boekjaar gedefineerd voor het datum invoerveld.
 • 26-6-2015: WinBank versie 2.5.6: Kleine update:
  • De overschrijvingenlijst met ge´mporteerde overschrijvingen heeft nu ook inkomsten- en uitgavenkolommen i.p.v alleen een bedragkolom. Het juist identificeren van inkomsten en uitgaven werkt alleen indien er gebruik gemaakt wordt van brontypes (bankrekening/inkomsten/uitgaven bronnen)
  • Bugfix: Bij het handmatig uitvoeren van semi automatische overschrijvingen kon in sommige gevallen de originele (ge´mporteerde) omschrijving verdwijnen
  • Bugfix: De hulpfile kon niet meer opgestart worden vanuit het Welkom scherm voor nieuwe gebruikers
 • 2-6-2015: WinBank versie 2.5.5.1: Kleine update met enkele bugfixes en nieuwe functies
  • Nieuw: In het bezittingen bewerken scherm kan een Volautomatische overschrijving aangemaakt worden die gelijk is aan de Automatische afschrijving van een bezitting.
  • Nieuw: In het verbruik invoeren scherm wordt de laatste meterstand als hint weergegeven
  • Bugfix: De hulpfile kon niet meer opgestart worden via het het hulpmenu of via de buttonbar
  • Bugfix: Het zoeken op opmerkingen gaf een error
 • 7-5-2015: WinBank versie 2.5.4: Kleine update met enkele bugfixes en nieuwe functies
  • Bugfix: De kolombreedtes in de overschrijvingenlijsten werden niet altijd correct opgeslagen
  • Bugfix: Het laatste bedrag in de uitgavekolom van de overschrijvingenlijsten in brontype modus werd altijd positief en in het groen weergegeven
  • Nieuw: De saldo kolom is nu optioneel in alle overschrijvingenlijsten.
  • Nieuw: Rapporten hebben nu ook een GroepVanNaar functie, waarmee de inkomsten en uitgaven van een groep over een willekeurige periode bepaald kunnen worden.
 • 26-4-2015: WinBank versie 2.5.3: Nieuwe versie met vele nieuwe functies:
  • Brontype modus. In de Brontype modus gebruikt WinBank de brontypes en groeptypes om inkomsten als positieve bedragen en uitgaven als negatieve bedragen weer te geven. In de overzichten staan de Inkomsten daardoor altijd in de linker kolom, ongeacht de soort bekeken bron/groep. De modus vereist dat alle bronnen een brontype hebben. Ook alle groepen moeten een groeptype hebben. Er is een "Vermogen, bank-/spaarrekningen" groeptype toegevoegd voor groepen met alleen maar bankrekeningen. De brontype modus werkt alleen op weergave niveau. Onder de motorkap blijft WinBank hetzelfde werken: Geld moet nog steeds van de ene bron naar de andere bron overgeschreven worden.
   In de klassieke modus werkt Wnbank als vanouds: de Inkomsten bronnen worden negatief door het
   geldbronnen principe.
   De Brontype modus kan geactiveerd worden in het instellingen menu of via <CTRL ALT M>
  • Undo functie in alle Overschrijvingenlijsten. Met deze functie kunt u de laatste actie ongedaan maken. Dus als u per ongeluk teveel overschrijvingen verwijdert, kunt u deze met deze functie weer terughalen.
   LET OP, deze functie werkt niet meer na het afsluiten van de overschrijvingenlijst en werkt niet op toekomstige overschrijvingen.
  • Undo functie in de Meerdere buttons bewerken modus. Met de functie kunt u de laatste actie gedaan in de WinBank Status: Meerdere buttons bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld het verkeerd uitlijnen van een set buttons ongedaan maken.
  • WinBank kan nu automatisch een Kruispost-bron gebruiken bij het importeren. Zodra WinBank ziet dat er geld overgemaakt wordt van de ene bankrekeningbron naar de andere, zal het geld naar een zelf te maken/kiezen Kruispost-bron geboekt worden. Deze optie kunt u instellen in functie menu in het importeren scherm.
  • Het scherm ge´mporteerde overschrijvingen geeft nu alle velden weer.
  • WinBank accepteert nu alle erkende IBAN nummers.
  • In formules kan in jaarvelden nu ook voor het huidige boekjaar gekozen worden.
  • Het "Overschrijvingen importeren"scherm zo aangepast dat men veel minder het "Overschrijvingen" scherm nodig heeft bij het importeren.
   • Nieuw: In het "Overschrijvingen importeren" scherm kan nu een opmerking toegevoegd worden
   • Nieuw: In het "Overschrijvingen importeren" scherm is er nu een button voor het importeren met en zonder het "Overschrijvingen scherm"
   • Nieuw: In het "Overschrijvingen importeren" wordt en paneel getoond met de uit te voeren "Automatische overschrijving" (gebruik makend van de Machtiging ID's van automatische overschrijvingen".
  • Nieuw: Mogelijkheid toegevoegd om in USB modus een eigen boekhouding directory te specificeren. Voorbeeld opstart Batch file:
            start winbank "WBVoorbeeld.WBD" /USB "F:\WinBank"
   Start WinBank in USB modus. Opent het bestand WBVoorbeeld.WBD en gebruikt F:\WinBank als de Boekhoudingfolder
   Ter info. In USB modus schrijft/leest WinBank geen gegevens naar/uit de registry
  • Nieuw: In het Overschrijvingen importeren scherm kan men in het omschrijving memo veld nu de Enter toets gebruiken om meerdere regels te creŰren.
 • 28-2-2015: WinBank versie 2.5.2.5: Kleine update met 1 bugfix
  • Bugfix: Bij het importeren van een mogelijk dubbele overschrijving kon WinBank verkeerde bedragen of verkeerde omschrijvingen gebruiken. Of werden overschrijvingen ten onrechte overgeslagen. Deze bug is gerelateerd aan de de bugfix in versie 2.5.2.4, waarin het oude gedrag voor het importeren van dubbele overschrijvingen werd hersteld.
 • 13-2-2015: WinBank versie 2.5.2.4: Kleine update met enkele bugfixes
  • Bugfix: In de tabellen konden bedragen verschoven weergegeven worden indien de kolom niet volledig in het scherm paste.
  • Bugfix: De grafiekinstellingen laden en opslaan functie in het menu van het grafieken scherm werkte nog met het oude grafiekinstellingenformaat.
  • Bugfix: Bij oudere versies van WinBank werd een overschrijving automatisch als "Niet importeren" gemarkeerd, indien de gebruiker aangaf dat deze dubbel was. Dit gedrag is nu hersteld.
  • Bugfix: In het meterstanden invoerscherm kon verbruik 8 niet ingevoerd worden door het ontbreken van een invoerveld.
 • 29-1-2015: Uitgave bŔta versie 2.5.3 met een brontype saldo modus, undo functies en kruisposten.
 • 24-1-2015: WinBank versie 2.5.2.3: Kleine update met enkele bugfixes
  • Bugfix: In sommige gevallen begonnen wekelijkse automatische overschrijvingen in week 1 in plaats van de opgegeven week
  • Bugfix: De "OK en volgende overschrijving" button in het "Nieuwe overschrijvingen scherm" werkte maar 1 maal in het geval van toekomstige overschrijvingen
  • Bugfix: Het importeren via het "Bewerk importeerfilter" scherm creeerde corrupte overschrijvingen (geen boek- en rentedatums)
  • Bugfix: De relatie kon niet gewijzigd worden in het "Wijzig overschrijvingenscherm" indien de weergave van het relatiepaneel was uitgeschakeld.
  • Bugfix: Het gemiddelde, maximum en minimum gas verbruik/graaddag werd niet goed berekend in het "Gas, elektra en waterverbruik" overzicht.
  • Bugfix: Het in en uitzoomen van grafieken met de <+> en <-> toetsen of het scrollwiel werkte niet meer.
 • 9-1-2015: WinBank versie 2.5.2.2: Kleine update met enkele bugfixes
  • Bugfix: WinBank was niet goed beveiligd tegen het bereiken van het maximum aantal groepsnamen. Dit is hersteld en het maximum is verhoogd naar 400.
  • Bugfix: Bij het importeren van het Record/Argenta/Moneyou formaat werden de Rentedatum en boekdatum omgewisseld.
  • Bugfix: Het uitvoeren van een toekomstige overschrijving in de Saldovoorspeller kon een normale overschrijving met een datum in de toekomst geven. Deze was dan niet zichtbaar in de overschrijvingenlijst
  • De bugrapport functie is uitgebreid met meer gegevens.

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware