Archief 2014

[Archief 2019/20] [Archief 2017/18] [Archief 2016] [Archief 2015] [Archief 2014] [Archief 2013] [Archief 2012] [Archief  2011] [Archief  2010] [Archief  2009] [Archief 2008] [Archief 2007]

 • 16-12-2014: WinBank versie 2.5.2.1: Kleine update met ondersteuning voor 2 nieuwe bankformaten (Credit Agricol en Crelan) en ondersteuning voor het nieuwe ING formaat.
  • Het nieuwe ING formaat bevat andere codes voor de SEPA velden. WinBank ondersteunt nu beide formaten.
  • Het Credit Agricole formaat bevat meerdere regels in de omschrijving. WinBank behoudt deze regels nu in de omschrijving. Deze aanpassing is ook doorgevoerd voor enkele andere banken die ook meerdere omschrijving regels bevatten. Ook kan men nu zelf meerdere regels invoeren in het omschrijvingveld.
  • Bugfix: In BŔta versie 2.5.0 heeft enige tijd een bug gezeten die zorgde voor een ongesorteerde overschrijvingenlijst. Dit kan tot onvoorspelbaar gedrag en saldoafwijkingen leiden. WinBank controleert nu bij het opstarten of de lijst gesorteerd is op datum. Zo niet dan zal WinBank aanbieden de lijst alsnog te sorteren. Deze opmerking behoort maar 1 keer te verschijnen.
  • Bugfix: Bij het omzetten van naar het nieuwe bestandsformaat werden reeds bestaande IBAN nummers gewist.
 • 2-11-2014: WinBank versie 2.5.1: Kleine update met enkele nieuwe functies en bug fixes.
  • Nieuw: Zoeken in overschrijving opmerkingen (overzichten menu)
  • Nieuw: Koersen importeren vanuit een Morningstar HTML bestand. Dit voor gebruikers waarbij het niet meer lukt in te loggen op de Morningstar website via de in WinBank ingebouwde webbrowser.
  • Bugfix: De koerswijziging wijzigen functie vulde de boek- en rentedatum velden niet in.
  • Bugfix: De calculator was niet meer te activeren op het Overschrijvingen scherm.
  • Bugfix: VDK bank importeerfunctie hersteld
  • Nieuw: Beleggingsfondsorders functie toegevoegd aan het beleggingsfonds popup menu
 • 26-10-2014: Uitgave van WinBank versie 2.5.0.
  Deze versie is geheel geschikt voor IBAN nummers en SEPA automatische incasso's .
  De rekeningnummervelden zijn verlengd tot 35 karakters zodat ze alle IBAN rekeningnummers kunnen verwerken. Het omschrijvingveld is verlengd van 150 naar 255 karakters en kan nu meerdere regels aan. Er zijn aparte velden voor de SEPA incassant ID, machtiging ID en kenmerk aangemaakt.
  Zie het
  Nieuwe overschrijvingen scherm voor een mooie samenvatting.
  De overige vernieuwingen zijn:
  • Automatische Importeerformaat herkenning (voor alle ondersteunde formaten)
  • Boekdatum en rentedatums. Indien het importbestand zowel de boekdatums als de rente/valutadatums bevat zal WinBank beide importeren. Via een optie in het Instellingen menu (of via <CTRL D>) kan men wisselen tussen saldo's gebaseerd op boekdatums of rentedatums.
  • Als ge´mporteerde overschrijvingen uit de boekhouding verwijderd worden, zal WinBank deze bij een nieuwe import niet meer als reeds ge´mporteerd markeren. Het WIR bestand zal hierdoor niet meer gebruikt worden.
  • De SEPA Machtiging ID kan gebruikt worden voor het volautomatisch uitvoeren van automatische overschrijvingen, ook als u alle overschrijvingen in 1 keer importeert.
  • De SEPA incassant ID (gebaseerd op het KvK nummer) kan gebruikt worden voor het herkennen van de relatie.
  • In het Overschrijvingen importeren scherm wordt de Incassant ID en Machtiging ID groen weergegeven indien ze zijn toegekend aan een relatie of automatische overschrijving respectievelijk. De hint laat zien aan welke relatie of automatische overschrijving ze zijn toegekend.
  • Een functie om rekeningnummers te vervangen door bekende IBAN rekeningnummers (te vinden in het Extra-Tools menu).
  • De velden voor relaties, rekeningnummers, codes, opmerkingen en SEPA automatische incasso's kunnen nu in het overschrijving scherm zelf aan- en uitgezet worden (voorheen kon dit alleen in het instellingen scherm).
  • Verbeterde regel selectie in de Overschrijvingenlijst. Deze voorkomt het springen naar de rechterkant van de tabel bij brede overzichten.
  • Nieuw openingsscherm ;-)
  • Ondersteuning VDK bank BelgiŰ
  • Alle importeerinstellingen, inclusief de Winbank importeer filter functies zijn verplaatst naar het "Overschrijvingen importeren" scherm, in het functies menu.
  • Weergave van oude importeerformaten kan uitgeschakeld worden in het functies menu van het overschrijvingen importeren scherm.
  • In het boekhouding vermogen overzicht kan nu de totaal restwaarde van de bezittingen bij het vermogen opgeteld worden.
  • Men kan nu een opmerking toevoegen aan een automatische overschrijving. En men kan ervoor kiezen om deze opmerking toe te voegen aan alle overschrijvingen gemaakt dmv deze automatische overschrijving.
  • Internet verbinding detectie routine aangepast. Nu wordt er vertrouwd op de Windows internet verbinding status.
  • Standaard vensterinstellingen schermresolutie afhankelijk gemaakt. Vensterinstellingen wissen functie toegevoegd aan het Extra - Tools menu.
  • Het is nu mogelijk om in het Overschrijvingen importeren scherm de Ge´mporteerde relatie direct om te zetten in een WinBank relatie. Klik hiervoor op de onderstreepte "Ge´mporteerde relatie" label. WinBank vult de relatienaam, het IBAN rekeningnummer en de incassant ID in.
  • In de grafieken wordt nu antialiassing toegepast voor mooiere lijnen. Deze optie is uit te zetten in het Instellingen menu in het grafieken scherm.
  • Bij het importeren wordt er nu gecontroleerd of een gebruiker een PDF (met afschriften) probeert te importeren.
  • In het Rente over spaarrekeningen scherm wordt in de deposito's tabel nu ook de rente uit te keren in het geselecteerde jaar weergegeven.
  • Het aantal dagen dat de "Omschrijving vergelijking" functie terug in de tijd zoekt, is flexibel gemaakt. Dit is standaard 400 dagen, maar dit kan bij gebruikers met veel overschrijvingen per een trage respons geven bij het importeren van overschrijvingen. Wilt u het aantal dagen wijzigen, schakel deze functie dan even uit en weer aan. Bij het aanzetten zal WinBank om het aantal dagen vragen.
 • 20-7-2014: Uitgave WinBank versie 2.4.9.
  Bij het openen van boekhoudbestanden gemaakt met versies 2.1.x en ouder, kon men foutmeldingen krijgen over het aantal Gas, licht, water records of Auto records. Hierna meldt WinBank dat het bestand corrupt is en weigert het bestand te openen. Deze versie herstelt deze bug. Is uw bestand al omgezet naar het nieuwste formaat, dan hoeft u deze update niet uit te voeren.
 • 29-5-2014: Uitgave WinBank versie 2.4.8. met een bugfix in het Budget bewerken scherm.
  • Bugfix: In het budget bewerken scherm was het niet meer mogelijk een variabel budget te bewerken.
 • 24-5-2014: Uitgave WinBank versie 2.4.7. met een aangepaste ING SEPA incasso verwerking
  • ING gebruikt bij SEPA incasso's het Naam/omschrijving veld niet meer voor de naam van de Relatie. De Relatie wordt nu uit de omschrijving gehaald.
  • Bugfix: Budgetten kunnen nu echt verwijderd worden. Voorheen kon men ze alleen met "Geen budget" markeren. Maar dit werd door WinBank behandeld als een gewoon budget.
 • 27-4-2014: Uitgave WinBank versie 2.4.6. met enkele bugfixes:
  • Bugfix: Bij de Meerdere buttons bewerken functie was de maximale breedte nog ingesteld op de oude waarde van 300.
  • Bugfix: In de overschrijvingenlijsten werd na het annuleren van een VanBron/NaarBron wijzigen opdracht, de VanBron/NaarBron toch gewijzigd.
  • Bugfix: Indien bij het importeren van ING overschrijvingen, het gebruik van de SEPA codes geactiveerd werd, werd er bij overschrijvingen zonder deze codes geen omschrijving weergegeven.
  • Relatie importeerlabels worden nu eerst met de ge´mporteerde relatie vergeleken, voordat ze met de omschrijving vergeleken worden.
 • 12-4-2014 Uitgave WinBank versie 2.4.5: WinBank 2.4.5 bevat enkele middelgrootte aanpassingen. De belangrijkste aanpassingen is de toevoeging van tabelfilters. Met tabelfilters kan men aan de hand van selectiecriteria per kolom bepalen welke records (rijen) weergegeven moeten worden.
  De tweede grote wijziging is de verhoging van het maximum aantal series en markers in grafieken naar 100.Verder zijn de grafische mogelijkheden uitgebreid. Zo kan men de achtergrondkleur van een patroon aan passen en kan men in bar grafieken gradiŰnt verlopen weergeven. Zie de
  grafieken pagina voor enkele voorbeelden.
  De overige wijzigingen zijn:
  • Importeerfunctie voor het KNAB CSV formaat
  • Apart importeerformaat voor het nieuwe MoneYou formaat.
  • Bij het Rabobank CSV importeerformaat kan nu gekozen worden voor de boekdatum of de rentedatum
  • Buttons kunnen nu tot 600 pixels breed worden. Dit vanwege de hogere resoluties van beeldschermen
  • Als men via het bestandsmenu voor Opslaan als kiest, wordt nu ook het .WIR bestand gekopieerd en opgeslagen met de nieuwe naam. Het WIR bestand bevat de ge´mporteerde overschrijvingen.
  • Verwerking van de SEPA codes verbeterd voor het ABN AMRO, ING en KNAB. Via het Opties menu in het importerenscherm kan deze functie aan- of uitgezet worden. Ook kan opgegeven worden of de incassant/crediteur, machtiging/mandaat en kenmerk velden in de omschrijving weergegeven moeten worden.
  • Rapporten verbruiken minder geheugen en zijn sneller.
  • ALS functie in rapporten. De werking is gelijk aan de IF/ALS functie in Excel/Open Office calc
  • Rapporten kunnen nu beter met tekst omgaan. Ook kunnen teksten samengevoegd worden met het + teken. Plaats teksten tussen quotes (").
  • Een rekeningnummer in de omschrijving van een ge´mporteerde overschrijving wordt genegeerd indien deze gelijk is aan het rekeningnummer van de rekening zelf.
  • Km/l en l/100km button in het brandstofverbruikscherm.
  • Relaties bij brandstofverbruikgegevens (Voor gebruikers die al veel verbruikgegevens ingevoerd hebben is het veel werk om alsnog alle relaties op te zoeken en in te voeren. Daarom zijn er 2 hulpfuncties ingebouwd die de relaties proberen op te zoeken vanuit de originele overschrijving. WinBank doorzoekt hierbij de overschrijvingen naar de brandstofbron van de weergegeven auto. Druk op <CTRL R> in het brandstofverbruikscherm om bij deze controle te controleren op datum en bedrag. Druk op <ALT R> om alleen te controleren op datum. Deze 2e functie is beter als u bij het tanken naast brandstof ook vaak iets anders hebt koopt, want dan klopt het bedrag niet.)
  • Als bij het printen de optie "Selectie printen" wordt geactiveerd en de tabel bevat een selectiekolom, dan worden vanaf versie 2,4.5 de via de selectiekolom geselecteerde rijen geprint.
  • Het tekstbestand met rentes mag nu punten of komma's bevatten als decimaalteken.
  • Bij het openen van een tabel in Excel of Open Office Calc wordt nu de sortering behouden.
 • 11-1-2014: Uitgave WinBank versie 2.4.4.4 met 1 bugfix
  • Bugfix: Printfunctie nogmaals hersteld. Deze gaf in sommige gevallen een Can not assign Nil to a TFont error.
   Verklaring Print bugs: Bij het terugzetten van de code voor versie 2.4.4.2 is een mengeling van code voor versie 2.4.5.en 2.4.4 ontstaan waardoor de printbugs zijn ontstaan. Excuses voor de overlast
 • 4-1-2014: Uitgave WinBank versie 2.4.4.3 met 1 bugfix
  • Bugfix: Printfunctie hersteld
 • 2-1-2014: Uitgave WinBank versie 2.4.4.2 met enkele bugfixes
  • Bugfix:Bij het openen van de boekhouding in 2014 komt WinBank zoals gepland met het scherm om te vragen of boekjaar 2014 aangemaakt moet worden. Echter, indien gekozen wordt voor Ja, dan werd het boekjaar bewerken scherm geopend op het Verwijderen Tabblad ipv het Toevoegen tabblad.
  • Nieuw/Bugfix: WinBank kan nu de nieuwe ABN/AMRO SEPA doorlopende incasso overschrijvingen goed importeren
  • Bugfix: Het maken van een verbinding naar een groep werkt weer
  • Bugfix: Bij het starten met een nieuw verbruik in het Gas, elektra en water verbruikscherm, werd er ook een jaar- of maandverbruik berekend voor de startdatum van dit verbruik.
  • Bugfix: Rekeningnummers als importeerlabels werden niet meer met het tegenrekeningnummer vergeleken.

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware