Grafieken

[Preview] [Wizard] [Overschrijvingen] [Bronnen bewerken] [Budgetten] [Overzichten] [Boekhouding] [Grafieken] [Importeren] [Verbruik] [Rapporten]

In WinBank kunt u van bijna alle overzichten grafieken maken. De grafiek hieronder laat het saldoverloop van de bron "Bankrekening" zien. Alle grafieken kunnen geprint worden. De grafieken kunnen ook bewaard of geëxporteerd worden als .BMP, GIF, PNG, EMF of .WMF bestand. Deze bestandsformaten worden door bijna alle programma's ondersteund (zoals Excel, Word, Openoffice etc.) . Ook kan het uiterlijk, het type en de schaling van de grafiek geheel naar eigen inzicht aangepast worden. Door met de muis een deel van de grafiek te selecteren kunt u snel op de grafiek inzoomen. Weergave van een serie kan in- of uitgeschakeld worden door hem in de legend aan te klikken (Bedrag = grijs = uitgeschakeld in de grafiek hieronder).

De grafiek hieronder laat de inkomsten- en uitgavenverdeling van de groep "Vermogen" als taartpunten zien.

Hieronder ziet u een grafiek die de jaarsaldo's van de groep vermogen toont

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware