Overschrijvingen

[Preview] [Wizard] [Overschrijvingen] [Bronnen bewerken] [Budgetten] [Overzichten] [Boekhouding] [Grafieken] [Importeren] [Verbruik] [Rapporten]

Overschrijvingen aanmaken

Een overschrijving maken in WinBank is heel eenvoudig. In het hoofdscherm klikt u op de button van de bron waar het geld vandaan moet komen (de VanBron) en vervolgens op de button waar het geld heen moet  (de NaarBron). Vervolgens komt u in het onderstaande scherm. Daarin hoeft u alleen nog de datum, het bedrag en de omschrijving in te voeren en op OK te klikken. Als het een automatische overschrijving betreft, zoals hieronder, hoeft u alleen te dubbelklikken op de automatische overschrijving en alles wordt ingevuld.

Heeft u een budget toegewezen aan de VanBron en/of NaarBron, dan wordt de  status van dit budget weergegeven. Groen indien binnen budget en rood in  geval van overschrijding.

Ook als u de bij- en afschrijvingen importeert vanuit een Internet-bankieren website komt u in dit scherm. Echter alles is dan reeds ingevuld en u hoeft alleen maar op OK te klikken.

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware