Bronnen bewerken

[Preview] [Wizard] [Overschrijvingen] [Bronnen bewerken] [Budgetten] [Overzichten] [Boekhouding] [Grafieken] [Importeren] [Verbruik] [Rapporten]

Bankrekeningen, leningen, inkomstenposten en uitgavenposten zijn in WinBank allemaal (geld)bronnen. Bronnen kunnen worden aangemaakt en bewerkt in het onderstaande scherm. Hier  kunt u het uiterlijk van de bron-button aanpassen en enkele gegevens invoeren. Zo kunt u het startsaldo opgeven of deze koppelen aan het eindsaldo van het vorige jaar. Verder kunt u het brontype opgeven, een budget toewijzen en de saldobewaking aanzetten. Ook kunt u opgeven op welke subpagina de bron geplaatst moet worden, of het een onderdeel moet worden van een groep en of er een sneltoets naar deze bron aangemaakt moet worden. Verder kunt u het uiterlijk van elke bron apart aanpassen. In WinBank zitten ook functies om meerdere bronnen tegelijk aan te passen.

Bronnen kunnen samengevoegd worden in een groep. Groepen kunnen ook op buttons weergegeven worden. Zo'n groepbutton geeft het totaalsaldo van alle bronnen in die groep weer. Bij hoofgroepen worden de bronnen als onderdeel van de groepbutton weergegeven. In het groep bewerken scherm, kunt u in een boomstructuur eenvoudig de bronnen selecteren.

Soortgelijke bewerk schermen bestaan er voor Relaties, Beleggingsfondsen, Selecties, Bezittingen, Formules en Automatische overschrijvingen.

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware