Budgetten

[Preview] [Wizard] [Overschrijvingen] [Bronnen bewerken] [Budgetten] [Overzichten] [Boekhouding] [Grafieken] [Importeren] [Verbruik] [Rapporten]

In WinBank kan men een budget toewijzen aan een bron.  Dit kunt u doen in het Bewerk bronnen scherm  maar ook in de hieronder getoonde Budget planner en Budget status schermen. Bij het aanmaken van een overschrijving wordt direct de status van het budget getoond. Om het instellen van het budget te vergemakkelijken is de budgetplanner toegevoegd  aan WinBank. Het toont de inkomsten en uitgaven per maand per bron. Het  toont ook het gemiddelde en het jaartotaal. Door de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar te bekijken kunt u nu eenvoudig budgetten  toewijzen aan bronnen. Hierbij kunt u kiezen uit een jaar of maandbudget. In  de Budget planner kunt u ook eenvoudig het brontype (vaste/variabele  inkomsten/uitgaven) veranderen door een bron naar een andere tabel te verslepen.

Heeft u eenmaal uw budget ingesteld dan kunt u in het Budget status scherm de werkelijke uitgaven en inkomsten vergelijken met uw ingestelde budget. De  kolom verschil geeft hierbij aan of u binnen uw budget blijft (positief/groen) of het budget overschrijdt (negatief/rood)

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware