Importeren

[Preview] [Wizard] [Overschrijvingen] [Bronnen bewerken] [Budgetten] [Overzichten] [Boekhouding] [Grafieken] [Importeren] [Verbruik] [Rapporten]

In WinBank kunt u overschrijvingen vanuit tekstbestanden importeren. Deze tekstbestanden met overschrijvingen kunnen afkomstig zijn van de Internet bankieren websites van de banken of van de exporteerfuncties van andere boekhoudprogramma's. WinBank ondersteunt een groot aantal bestandsformaten. Niet ondersteunde tekstbestanden met overschrijvingen kunnen ingelezen worden met behulp van een zelf te maken WinBank importeer filter.

Het programma houdt zelf bij welke overschrijvingen reeds geÔmporteerd zijn en herkent potentieel dubbele overschrijvingen. Met behulp van scores voor onder andere rekeningnummers en importeerlabels probeert WinBank de Van- en NaarBron te raden.

Overschrijvingen kunnen ook weer geŽxporteerd worden naar tekst gebaseerde bestanden. Daarnaast kunnen ook alle gegevens in de tabellen naar bestanden geŽxporteerd worden. 

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware