Boekhouding

[Preview] [Wizard] [Overschrijvingen] [Bronnen bewerken] [Budgetten] [Overzichten] [Boekhouding] [Grafieken] [Importeren] [Verbruik] [Rapporten]

WinBank bevat verschillende zogenaamde boekhouding overzichten. Deze tonen geen overzichten op bron of groepsniveau, maar over uw gehele boekhouding.

Het vermogenoverzicht laat de opbouw van u vermogen zien in de geselecteerde boekjaren. Het vermogen bestaat uit alle bronnen met als type bankrekening, beleggingsfonds, lening of vermogen.

Een van de meest interessante overzichten is de
boekhouding inkomsten  en uitgaven verdeling. Verder is er nog het Boekhouding groep- en bronsaldos overzicht, welke alle bronsaldo's gegroepeerd laat zien. Ook is er een overzicht die een kombinatie toont van alle boekhoudingoverzichten.  Een afdruk van dit overzicht geeft u een goed totaaloverzicht van een boekjaar.

Het boekhouding  inkomsten en uitgaven verdeling overzicht laat over meerdere jaren zien waar uw geld vandaan kwam en waar het heen ging. Dit kunt u doen in absolute  waarden of in percentages. De bijbehorende grafiek is  zeer verhelderend

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware