MS Excel en OO Calc

[Overzichten] [MS Excel en OO Calc] [Beleggingsfondsen] [Automatische overschrijvingen] [Tabelfilters]

Vanaf versie 2.4.0. kunnen alle tabellen in Microsoft Excel of Open Office Calc geopend worden. Klik hiervoor met de <Rechter muistoets> op een tabel en kies voor "Openen in". In tegenstelling tot de copy-paste functie wordt de layout grotendeels behouden.

Zie hieronder de screenshot van een in Excel geopende overschrijvingenlijst of daaronder een in Open Office Calc geopende Uitgave budgetstatus tabel.

WinBank Hulp Website

© LVTSoftware