Vooruitgave

Vanaf versie 2.5.8. worden nieuw WinBank versies eerst tijdelijk uitgegeven als vooruitgaves (prereleases). Dit omdat virusscanners en Windows smartscreen steeds vaker nieuwe WinBank versies als verdacht markeren, alleen om het feit dat het een nieuwe executable is. Zodra een nieuwe executable herkend wordt verdwijnen de meeste problemen.

Wilt u geen gedoe, download dan de voorlaatste versie die in het geel gemarkeerde vak wordt weergegeven. Wilt u de laatste WinBank versie gebruiken en weet u om te gaan met Windows smartscreen en/of virusscanners, dan kunt u de vooruitgave versie downloaden en installeren. Zoals met alle versies, is ook deze versie gescand met Virustotal en kunt u het rapport bekijken via de link

WinBank Hulp Website

© MJweb.nl