Weergegevens vergelijken

In WinBank versie 2.8.1 kan men de weergegevens van verschillende jaren met elkaar vergelijken op verschillende manieren. De grafiek hieronder laat de delta van de cumulatieve temperatuur met het langjarigegemiddlde in de Bilt sinds 1901 zien.  Dat wil zeggen. De temperaturen per dag worden opgeteld (=cumulatief). Hetzelfde wordt gedaan voor het langjarige gemiddelde. En de grafiek geeft het verschil weer (de delta). Met andere worden. De grafiek laat zien dat van alle jaren sinds 200, aleen 2010 kouder was dan het gemiddelde sind s1901

WinBank Hulp Website

© MJweb.nl